Zbigniew Warpechowski, 2022 (1-2/2)

Wywiad metodą oral history ze Zbigniewem Warpechowskim przeprowadził Franciszek Smoręda w ramach projektu Historie Mówione Nowoczesności w lutym i marcu 2023 roku. Zapis audio.


Wywiad przeprowadzono: 06.02.2023, 20.03.2023.
IV części: I. 39 min 15 s, II. 45 min 58 s, III. 54 min 25 s, IV. 29 min 47 s.
Łączny czas nagrania: 2 h 49 min 25 s.

Rozmowa ze Zbigniewem Warpechowskim została przeprowadzona w dwóch częściach: 6 lutego i 20 marca 2023 w domu artysty w Sandomierzu. Ze względu na stan zdrowia performera rozmowy odbywały się w dwóch partiach, pierwszej popołudniowej oraz drugiej wieczornej. Podczas naszych spotkań Warpechowski opowiedział mi o swoich pierwszych akcjach i wyjazdach, a także o środowisku artystycznym rozproszonym między Łodzią, Krakowem a Warszawą.

Zbigniew Warpechowski – performer, malarz, poeta, autor rzeźb i obiektów. Urodził się w 1938 roku w Płoskach na Wołyniu. W latach 1956–1962 studiował architekturę na Politechnice Krakowskiej, w latach 1964–1965 na Wydziale Form Przemysłowych w Akademii Sztuki Pięknych w Krakowie.

Zbigniew Warpechowski jest jednym z najważniejszych artystów tworzących performans. Od 1967 roku aktywnie prezentuje swoje akcje. Od 1975 roku świadomie nazywa swoje wystąpienia performansami. Jego twórczość obejmuje ich blisko trzysta. Od początku drogi twórczej pisze poezję, która wpłynęła na tematy jego performansów i samo zainteresowanie tym medium. Warpechowski jest również autorem obrazów, rzeźb i instalacji przestrzennych. W swojej twórczości porusza tematy egzystencjalne, poprzez odniesienia do filozofii, teologii czy etyki. Jest autorem książek poświęconych filozofii, kulturze oraz teorii performansu: Podręcznika (1990), Zasobnika (1998), Podnośnika (2001), Statecznika (2004), Podręcznika bis (2006) oraz Konserwatyzmu awangardowego (2014).

W 1985 roku został członkiem Grupy Krakowskiej, od 1986 roku należy do międzynarodowej grupy performerów Black Market. W 1997 otrzymał Nagrodę Ministra Kultury i Sztuki za trzydziestoletnią działalność w dziedzinie performansu. W 2009 został uhonorowany Złotym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Prace artysty znajdują się między innymi w zbiorach Muzeum Sztuki w Łodzi, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Zachęcie – Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie, Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Narodowego we Wrocławiu, Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK w Krakowie. Mieszka i tworzy w Sandomierzu.

Autork biogramu: Franciszek Smoręda.


Zgodnie z umową z autorem wywiadu, II część wywiadu (20.03.2023) dostepna przez kontakt osobisty z Archiwami Artystek i Artystów MSN:
archiwum@artmuseum.pl