Archiwa Artystek i Artystów

Archiwa Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie to projekt digitalizacji i prezentacji archiwów związanych z praktykami artystycznymi po 1945 roku.

Naszym celem jest stworzenie bazy internetowej, która z jednej strony ułatwi prowadzenie badań, z drugiej zaś pozwoli na popularyzację najciekawszych zjawisk sztuki współczesnej.

przeczytaj więcej