Archiwa Artystek i Artystów

Archiwa Sztuki Współczesnej to projekt digitalizacji i prezentacji archiwów związanych z praktykami artystycznymi po 1945 roku.

Naszym celem jest stworzenie bazy internetowej, która z jednej strony ułatwi prowadzenie badań, z drugiej zaś pozwoli na popularyzację najciekawszych zjawisk sztuki współczesnej. Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie sukcesywnie pozyskuje i porządkuje nowe zbiory, w najbliższym czasie odsłonięte zostaną kolejne archiwa.

Wśród prezentowanych obecnie materiałów znajdują się niekonwencjonalne prace artystyczne: publikacje, artziny, dokumentacje fotograficzne, teksty artystów, listy i dokumenty prywatne oraz oficjalne pisma, odsłaniające codzienne życie artystów.

Dokumenty zebrane w Archiwach pokazują, w jaki sposób artyści angażowali się w rzeczywistość, także tę społeczną i polityczną, jakie towarzyszyły im cele i na czym polegały ich nowe metody działania. Większość materiałów, które prezentujemy, nie była nigdy udostępniana na szeroką skalę.

W ramach Archiwów Sztuki Współczesnej opracowane zostały dotychczas archiwa wybranych artystów lub zjawisk artystycznych tworzące odrębne zbiory.

WYPOŻYCZENIA

Ważne: 
Uprzejmie informujemy, że Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie do 31 grudnia 2024 roku wstrzymało udostępnianie wszelkich zbiorów muzealnych, w tym Archiwów Artystek i Artystów. Jest to podyktowane przeprowadzką nowego budynku Muzeum oraz koniecznością urządzenia przestrzeni dla publiczności. Przepraszamy za niedogodności, jakie może to powodować.