Historie Mówione Nowoczesności są wspólnym wieloletnim projektem, który powstał na kanwie zainaugurowanych w 2018 roku rozmów między wykładowcami Wydziału Zarządzania Kulturą Wizualną Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (WZKW ASP): profesorem Waldemarem Baraniewskim, profesor Luizą Nader i doktorem Piotrem Słodkowskim a Magdaleną Drągowską i Robertem Jaroszem z Archiwów Artystek i Artystów Muzeum Sztuki Nowoczesnej (AAiA MSN).
Projekt, zainicjowany przez ten zespół i systematycznie rozwijający się w ramach współpracy WZWK ASP z AAiA MSN, powstał z potrzeby wypracowania nowych metod badania sztuki nowoczesnej. Między innymi z potrzeby usankcjonowania narzędzia badawczego, jakim jest oral history (historia mówiona), w powojennej historii sztuki oraz z potrzeby udokumentowania żywych opowieści artystek i artystów, krytyczek i krytyków sztuki.
Metoda wywiadu narracyjnego pozwala na wielowarstwową rejestrację opowieści życia, podążanie za pamięcią i wątkami wybranymi przez narratorkę lub narratora. W odróżnieniu od wywiadu dziennikarskiego, w którym dąży się do uzyskania konkretnych odpowiedzi na zadawane pytania, wywiad narracyjny pozwala rozmówcy na otwartość i swobodę wypowiedzi. Natomiast odbiorcy ułatwia poznanie i zrozumienie środowiska, kontekstów oraz przyczyn kształtowania się osobowości rozmówców, dokonywanych przez nich wyborów życiowych lub braku możliwości dokonania wyboru.
Historie Mówione Nowoczesności, dla których platformą dostępności jest strona internetowa Archiwów Artystek i Artystów, sukcesywnie uzupełniane, stają się dodatkowym źródłem informacji oraz bazą wywiadów dotyczących powojennej historii sztuki, potencjalnie inicjują nowe projekty badawcze. Jednocześnie nasze zadanie polega na tworzeniu bogatych źródeł historycznych, które pozwolą na bardziej złożone wyjaśnienie minionego okresu, a przede wszystkim na jego głębsze i bardziej empatyczne rozumienie, więc także redefinicję aktualnego stanu sztuki w Polsce i własnej tożsamości jako badacza.
Zajęcia prowadzą Luiza Nader i Piotr Słodkowski na WZKW ASP. Zapraszają ekspertki i ekspertów z dziedziny socjologii, historii i archiwistyki, którzy uczą teorii i praktyki oral history w cyklach seminariów, wykładów i warsztatów. Wśród zaproszonych wykładowców znaleźli się m.in.: dr hab. Dobrochna Kałwa, Adriana Kapała, dr Katarzyna Madoń-Mitzner, dr Tomasz Ferenc, dr Piotr Filipkowski, Jarosław Pałka, dr Piotr Szenajch, Zofia Reznik, dr Piotr Słodkowski, dr hab. Joanna Wawrzyniak.
Od roku akademickiego 2018/2019 roku zrealizowaliśmy trzy cykle wywiadów biograficznych. Efektem prac jest ta publikacja, pierwsza odsłona projektu jesienią 2020 roku zawierała 14 wywiadów. Tym razem dodajemy 7 nowych narracji. Osoby, które udzieliły wywiadu, zdecydowały o trybie dostępności swoich relacji. Zdarzają się zatem wywiady wymagające indywidualnej ścieżki dostępu.

Przeczytaj więcej