Archiwum Anki Ptaszkowskiej dokumentuje „życie w sztuce” krytyczki, kuratorki, galerzystki i bliskiej współpracowniczki kilkunastu artystów w Polsce i we Francji. Obejmuje materiały z lat 1956-2015. Archiwum opracowane przez kuratorkę Marię Matuszkiewicz, prezentowane jest wedle porządku nadanego mu przez Ankę Ptaszkowską. Jest ono z natury wybiórcze, odpowiada zainteresowaniom i wyborom swojej twórczyni. Zebrane w archiwum fotografie, katalogi, listy i dokumenty dają wgląd w idee bliskie Ptaszkowskiej, pokazują intensywność jej działania, ogromną liczbę podejmowanych inicjatyw, rozległą międzynarodową sieć kontaktów i współpracowników, a także osobisty charakter wielu relacji. Ptaszkowska odegrała twórczą rolę w polskich i międzynarodowych środowiskach artystycznych, szukając niezależnych sposobów funkcjonowania sztuki, współtworząc eksperymentalne instytucje, pisząc manifesty i tworząc teoretyczne ramy dla sztuki w działaniu w artystami, inicjując spotkania i łącząc postaci z różnych środowisk i pokoleń.

Przeczytaj więcej

ZOBACZ TAKŻE