Biuletyn Informacji Publicznej

 

Działalność tymczasowa

Od stycznia 2008 roku Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie prowadzi działalność w siedzibie tymczasowej w lokalu przy ulicy Pańskiej 3, w bezpośrednim sąsiedztwie Pałacu Kultury. Organizowane przez Muzeum wystawy, wydarzenia kulturalne i edukacyjne oraz wydawane publikacje służą wypracowaniu kompleksowego programu działalności w przyszłej siedzibie na Placu Defilad. Muzeum realizuje programy badawcze w zakresie historii sztuki najnowszej, sukcesywnie rozbudowuje swoją ofertę dla publiczności, skoncentrowaną na sztukach wizualnych, projektowaniu graficznym, wzornictwie i architekturze. Do kluczowych zadań Muzeum należy gromadzenie kolekcji dzieł sztuki, która prezentowana będzie w nowym gmachu.

Zamówienia z zakresu działalności kulturalnej

Kliknij, aby przeczytać więcej.

Instytucja

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie jest państwową instytucją kultury utworzoną przez Ministra Kultury zarządzeniem nr 6 z dnia 29 kwietnia 2005 r.

Przy Muzeum działa Rada Muzeum powoływana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 10 czerwca 2015 roku Minister Małgorzata Omilanowska powołała nowy skład Rady na kadencję 2015-2019. 

W skład Rady obecnie wchodzą:
 

prof. dr Mirosław Bałka
dr hab. Waldemar Baraniewski
Jarosław Jóźwiak
Mariusz Knorowski
Grażyna Kulczyk
Ewa Dorota Malinowska-Grupińska
Krzysztof Nowakowski
Anda Rottenberg
Adam Szymczyk
prof. dr hab. Andrzej Turowski
Jacek Wojciechowicz

Dyrektorem Muzeum od 6 czerwca 2007 r. jest Joanna Mytkowska.

Zamówienia publiczne z zakresu działalności kulturalnej udzielane są w trybie art. 4D. ust. 1 pkt 2) ustawy Prawa zamówień publicznych.

Zobacz także: