Biuletyn Informacji Publicznej

 

Działalność tymczasowa

Od stycznia 2008 roku Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie prowadzi działalność w siedzibie tymczasowej w lokalu przy ulicy Pańskiej 3, w bezpośrednim sąsiedztwie Pałacu Kultury. Organizowane przez Muzeum wystawy, wydarzenia kulturalne i edukacyjne oraz wydawane publikacje służą wypracowaniu kompleksowego programu działalności w przyszłej siedzibie na Placu Defilad. Muzeum realizuje programy badawcze w zakresie historii sztuki najnowszej, sukcesywnie rozbudowuje swoją ofertę dla publiczności, skoncentrowaną na sztukach wizualnych, projektowaniu graficznym, wzornictwie i architekturze. Do kluczowych zadań Muzeum należy gromadzenie kolekcji dzieł sztuki, która prezentowana będzie w nowym gmachu.

Zamówienia publiczne i zamówienia z zakresu działalności kulturalnej

Kliknij, aby uzyskać informację o prowadzonych postępowaniach.

Zamówienia publiczne z zakresu działalności kulturalnej udzielane są w trybie art. 11 ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych.

Instytucja

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie jest państwową instytucją kultury utworzoną przez Ministra Kultury zarządzeniem nr 6 z dnia 29 kwietnia 2005 r.

Przy Muzeum działa Rada Muzeum powołana przez Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego. W dniu 15 maja 2020 roku Minister Piotr
Gliński powołał nowy skład Rady na kadencję w latach 2020–2024.

W skład Rady obecnie wchodzą:
 

dr hab. Waldemar Baraniewski
Wojciech Korkuć
Ewa Malinowska-Grupińska
dr Monika Małkowska
Krzysztof Nowakowski
dr Piotr Rypson
prof. dr hab. Joanna Sosnowska
Adam Szymczyk
prof. dr hab. Andrzej Turowski
dr Tomasz Wendland 

Dyrektorem Muzeum od 6 czerwca 2007 r. jest Joanna Mytkowska.

Zobacz także:

Ochrona Danych Osobowych
 

Administratorem danych osobowych jest Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, ul. Pańska 3, 00-124 Warszawa, NIP: 525-234-18-32, REGON: 140187435, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod nr RIK 58/2005 zwane dalej („Muzeum”). Można się z nami skontaktować w następujący sposób:

  1. listownie: na adres siedziby Muzeum
  2. e-mail: iod@artmuseum.pl


Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych dostępne są pod adresem https://artmuseum.pl/pl/polityka-prywatnosci lub poprzez kontakt z Inspektorem Danych Osobowych.

Organizacje związkowe
 

W Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie działają dwie organizacje związkowe zrzeszające pracowników i osoby współpracujące w Muzeum.

Dzialaność związkową w Muzeum rozpoczęła Komisja Zakładowa OZ nr 3404 NSZZ "Solidarność" w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, jej działanie obecnie kontynuuje Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze Nr 3453 w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Na terenie Muzuem działa również Komisja Zakładowa OZZ Inicjatywa Pracownicza przy Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.

Organizacje związkowe aktywnie uczestniczą w podejmowanych przez Muzeum sprawach pracowniczych w szczególności poprzez opiniowanie wewnętrznych aktów zakładowych i udział w posiedzeniach z przedstawicielami pracodawcy, w trakcie, których omawiane są istotne zagadnienia pracownicze. Wynikiem posiedzeń było między innym wynegocjowanie kompromisu w sprawie podziału środków otrzymanych od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2019 i 2020 roku środków na podwyżki.


Osoby szerzej zainteresowane współpracą Muzeum z organizacjami związkowymi zapraszamy do kontaktu pod adresem:
dyrekcja-z@artmuseum.pl

Kontakt do organizacjji związkowych:

OZ NSZZ Solidarność Region Mazowsze nr 3453 przy Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie:
solidarnosc.artmuseum@gmail.com

KZ IP przy Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie:
ozzipwmsn@gmail.com