Zbiory

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie to nie tylko wystawy i działalność bieżąca, ale także ogromne zasoby udostępniane online.

Należą do nich: Filmoteka Muzeum, gromadząca blisko 700 filmów polskich twórców awangardowych, Archiwa Sztuki Współczesnej (odsłona w czerwcu 2013) prezentujące materiały dotyczące kluczowych polskich artystów i zjawisk artystycznych po 1945 roku oraz nagrane na wideo wykłady, spotkania i dyskusje. Na stronie internetowej znajdziecie też informację o publikacjach Muzeum.