Zamówienia publiczne

Ogłoszenie nr 3/MSN/PN/2019
31.10.2019

Usługa poligraficzna na rzecz Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie 3/MSN/PN/2019

Ogłoszenie nr RODO
22.08.2019

Obowiązek informacyjny - RODO

Ogłoszenie nr 1/MSN/PN/2019
22.08.2019

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usług dystrybucji energii elektrycznej na rzecz Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

Ogłoszenie nr 04/MSN/PN/2018
17.10.2018

Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Więcej informacji na stronie newbuilding.artmuseum.pl

Ogłoszenie nr 03/MSN/PO/2018
24.03.2018

Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Więcej informacji na stronie newbuilding-archive.artmuseum.pl