Zamówienia publiczne

Ogłoszenie
07.02.2024

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zapytania ofertowe prowadzone są za pośrednictwem Platformy zakupowej, zwanej dalej „Platformą”, pod adresem: https://artmuseum.ezamawiajacy.pl

Ogłoszenie nr MSN/1UE/2023
10.03.2023

Zakup, dostawa i montaż specjalistycznych mebli magazynowych do nowej siedziby Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

Ogłoszenie nr MSN/2UE/2022
24.10.2022

Zakup, dostawa i montaż specjalistycznych mebli magazynowych do nowej siedziby Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

Ogłoszenie nr MSN/8/TP/2022
30.09.2022

Usługa transportu dzieł sztuki nabytych do kolekcji Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie w 2022 roku

Ogłoszenie nr MSN/7/TP/2022
31.08.2022

Dostawa i montaż kabinetów informacyjnych LED wraz z osprzętem do sterowania dla nowej siedziby Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.

Ogłoszenie nr MSN/6/TP/2022
02.08.2022

Wykonanie prac budowlanych polegających na remoncie i konserwacji zabytkowych budynków gospodarczych przy Domu Zofii i Oskara Hansenów w Szuminie.

Ogłoszenie nr MSN/4/TP/2022
31.05.2022

Wykonanie prac budowlanych polegających na remoncie i konserwacji zabytkowych budynków gospodarczych przy Domu Zofii i Oskara Hansenów w Szuminie.

Ogłoszenie nr MSN/3TP/2022
17.05.2022

Świadczenie kompleksowej usługi w zakresie rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów na krajowe i zagraniczne przewozy lotnicze oraz kolejowe wraz z ubezpieczeniem w podróży oraz rezerwacją noclegów w Polsce i za granicą na potrzeby Muzeum Sztuki

Ogłoszenie nr MSN/2TP/2022
21.03.2022

Świadczenie kompleksowej usługi w zakresie rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów na krajowe i zagraniczne przewozy lotnicze oraz rezerwacją noclegów w Polsce i za granicą na potrzeby Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

Ogłoszenie nr MSN/1UE/2022
08.03.2022

Zakup, dostawa i montaż specjalistycznych mebli magazynowych do nowej siedziby Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

Ogłoszenie nr MSN/8/TP/2021
15.12.2021

Świadczenie usług sprzątania na potrzeby Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie z podziałem na dwie części

Ogłoszenie nr MSN/7/TP/2021
10.12.2021

Świadczenie usług w zakresie ochrony obiektów oraz monitoringu wizyjnego na potrzeby Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

Ogłoszenie nr MSN/6/TP/2021
24.11.2021

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usług dystrybucji energii na rzecz Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie z podziałem na 2 części – postępowanie powtórne

Ogłoszenie nr 1
10.09.2021

Dostawa specjalistycznych materiałów konserwatorskich do pakowania i zabezpieczenia zbiorów Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie na czas przechowywania i transportu do nowej siedziby Muzeum MSN/5/TP/2021

Ogłoszenie nr 1
07.09.2021

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usług dystrybucji energii na rzecz Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie z podziałem na 2 części MSN/4/TP/2021

Ogłoszenie nr 1
25.08.2021

Dostawa specjalistycznych materiałów konserwatorskich do pakowania i zabezpieczenia zbiorów Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie na czas przechowywania i transportu do nowej siedziby Muzeum z podziałem na 3 części sygn. MSN/3/TP/2021

Ogłoszenie nr MSN/2/TP/2021
17.06.2021

Dostawa sprzętu oraz oprogramowania na potrzeby Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, z podziałem na 5 części sygn. MSN/2/TP/2021

Ogłoszenie nr 1
15.04.2021

Świadczenie kompleksowej usługi w zakresie rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów na krajowe I zagraniczne przewozy lotnicze oraz kolejowe wraz z ubezpieczeniem w podróży oraz rezerwacją noclegów-2021/BZP 00027321/01/P

Ogłoszenie nr 1
30.11.2020

Przetarg nieograniczony Sprzątanie Sali ekspozycyjnej i pomieszczeń biurowych w obiektach Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie oraz terenów przyległych

Ogłoszenie nr 1
17.12.2019

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Zakup dzieła Bez Tytułu autorstwa Vivian Suter

Ogłoszenie nr 4/MSN/PN/2019
12.12.2019

REZERWACJA, ZAKUP I DOSTARCZENIE BILETÓW NA KRAJOWE I ZAGRANICZNE PRZEWOZY LOTNICZE ORAZ KOLEJOWE (NA TERENIE EUROPY) WRAZ Z UBEZPIECZENIEM W PODRÓŻY ORAZ REZERWACJA NOCLEGÓW W POLSCE I ZA GRANICĄ NA RZECZ MUZEUM SZTUKI NOWOCZESNEJ W WARSZAWIE W 2020

Ogłoszenie nr 3/MSN/PN/2019
31.10.2019

Usługa poligraficzna na rzecz Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie 3/MSN/PN/2019

Ogłoszenie nr RODO
22.08.2019

Obowiązek informacyjny - RODO

Ogłoszenie nr 1/MSN/PN/2019
22.08.2019

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usług dystrybucji energii elektrycznej na rzecz Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

Ogłoszenie nr 04/MSN/PN/2018
17.10.2018

Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Więcej informacji na stronie newbuilding.artmuseum.pl

Ogłoszenie nr 03/MSN/PO/2018
24.03.2018

Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Więcej informacji na stronie newbuilding-archive.artmuseum.pl