Muzeum

Działalność Muzeum i wybrane projekty finansuje:

Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Siedzibę Muzeum oraz wybrane projekty finansuje m.st. Warszawa:

m. st. Warszawa

Muzeum jest członkiem europejskiej konfederacji muzeów sztuki nowoczesnej i współczesnej:

L\'Internationale

Mecenas Muzeum i Kolekcji:

EY - poziome

Partner Strategiczny Muzeum:

Ergo Hestia Artystyczna Podróż Hestii

Partner prawny Muzeum:

DZP