Muzeum

Działalność Muzeum i wybrane projekty finansuje:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Siedzibę Muzeum oraz wybrane projekty finansuje m.st. Warszawa:

m. st. Warszawa

Muzeum jest członkiem europejskiej konfederacji muzeów sztuki współczesnej L'Internationale:

Muzeum jest członkiem europejskiej konfederacji muzeów sztuki współczesnej L\'Internationale

Mecenas Muzeum i Kolekcji:

EY

Partner Strategiczny Muzeum:

Ergo Hestia Artystyczna Podróż Hestii

Partner Muzeum:

Przekrój

Partner prawny Muzeum:

DZP