Muzeum

Muzeum

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie od 2018 roku należy do grona członków L’Internationale – konfederacji instytucji zajmujących się sztuką nowoczesną i współczesną.

W skład L’Internationale wchodzą MACBA (Barcelona), Moderna Galerija (Lublana), Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen (Antwerpia), SALT (Stambuł i Ankara), Van Abbemuseum (Eindhoven), oraz Museo Reina Sofía (Madryt). Do grona partnerów projektu należą ponadto: HDK-Valand Academy of Art and Design (HDK-Valand, Göteborg, Szwecja) i National College of Art and Design (NCAD, Dublin, Irlandia).

Konfederacja została zawiązana z inicjatywy Moderna galerija w Lublanie. Fundament przedsięwzięcia stanowi współpraca muzeów zrzeszonych w L'Internationale z innymi europejskimi instytucjami kulturalnymi. Wspólnie tworzą one sieć instytucji, które aktywnie działają na rzecz rozwoju lokalnych scen artystycznych, ale są połączone w skali globalnej. Realizują koncepcję wspólnego dziedzictwa opartą na wymianie zasobów, archiwów i zbiorów, jako aktywnego narzędzia kształtowania tożsamości jednostek i społeczności. Jedną z głównych przestrzeni, w których odbywają się debaty i publikowane są badania związane z działalnością konfederacji jest platforma L'Internationale Online.

Wspólne działania w ramach powstałej sieci oparte są na wymianie doświadczeń i wartości płynącej z różnic poglądów, ale też na ideach solidarności, demokracji i wspólnotowości.

L'Internationale realizuje model obywatelskiej instytucji kultury, opierający się na wartościach demokratycznych, ale też instytucji samoświadomej i auto krytycznej wobec swoich praktyk i programu.

„Our Many Europes”

W ramach programu Kreatywna Europa, w latach 2018–2022 wdrażany jest projekt kulturalny „Our Many Europes”, realizowany przez L’Internationale pod przewodnictwem Museo Reina Sofía. W jego ramach instytucje konfederacji zrealizują wspólnie ponad czterdzieści projektów publicznych – konferencji, wystaw, warsztatów, wykładów i działań edukacyjnych. Inicjatywa ma na celu aktywizację publiczności muzealnej, poszerzenie przekroju odwiedzających centra sztuki, badania nad nowymi formami partycypacji oraz wzmożenie ich zaangażowana za pomocą innowacyjnych strategii.

Każde z działań koncentrować się będzie na latach 90., czyli dekadzie znaczącej początek współczesnej Europy, która z perspektywy sztuki przyniosła gruntowne przeobrażenia w społeczeństwie otwierającym się na Internet i poszerzającym swoje horyzonty.