Muzeum

Muzeum

Od 2008 roku, niezmiennie, główna siedziba Muzeum mieści się przy ulicy Pańskiej 3, na tyłach dawnego pawilonu Emilia.

Główna siedziba Muzeum mieści się na parterze i pierwszym piętrze bloku przy ulicy Pańskiej 3, obok hotelu Intercontinental. Oprócz biur instytucji, znajduje się tu sala wielofunkcyjna, wykorzystywana zależnie od potrzeb jako przestrzeń wystawowa, audytorium, kino, itp. Wraz z uruchomieniem pawilonu Muzeum nad Wisłą, dla odróż- nienia od niego, stara siedziba przyjęła nazwę „Muzeum na Pańskiej” i tą nazwą oznaczane są wszelkie wydarzenia organizowane przez Muzeum w tym miejscu. 

Regulamin zwiedzania Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie (PDF)

O Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie (PDF)