Wynajem przestrzeni

  • Wynajem przestrzeni

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie posiada obecnie dwie siedziby: Muzeum na Pańskiej i Muzeum nad Wisłą. W obydwu dostępne są przestrzenie pod wynajem.

Więcej tutaj: Informacja o wynajmie przestrzeni (PDF)

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Juliuszem Mardzyńskim: juliusz.mardzynski@artmuseum.pl