Muzeum

Muzeum

Park Rzeźby na Bródnie pełni funkcję ewoluującej wystawy sztuki współczesnej, prezentowanej pod gołym niebem i dostępnej dla widzów przez 24 godziny na dobę.

Powstał w Parku Bródnowskim w 2009 roku ze wspólnej inicjatywy artysty Pawła Althamera, władz dzielnicy Targówek i Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Co roku w sezonie letnim inaugurowane są w parku kolejne prace artystów, przy czym pojęcie rzeźby rozumiane jest szeroko, od obiektów tradycyjnych przez instalacje, interwencje malarskie czy dźwiękowe, po działania performatywne, definiowane jako „rzeźba społeczna”. Znajdujące się w parku dzieła stanowią część stale rosnącej kolekcji Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.

Park Rzeźby na Bródnie jest też przestrzenią działań edukacyjnych prowadzonych przez Muzeum, a także wielu inicjatyw realizowanych wspólnie i oddolnie z i przez społeczność lokalną i lokalnych partnerów.

O Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie (PDF)