Kolekcja

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie zebrało od momentu jego założenia w 2005 roku 1022 dzieła, w tym 677 jednostek inwentarzowych (własność) i 345 jednostek inwentarzowych przyjętych jako depozyty.

Są to przede wszystkim zakupy zrealizowane w ramach programu MKiDN „Narodowe kolekcje sztuki współczesnej” oraz dary i depozyty artystów, osób prywatnych, w tym darczyńców Towarzystwa Przyjaciół Muzeum, oraz firm. Wiele z prac zgromadzonych w kolekcji powstało podczas realizowanych przez instytucję wystaw i projektów publicznych. Na zbiory Muzeum składają się także archiwa artystyczne oraz – liczący kilkaset tytułów – zbiór filmów artystów dostępny online, czyli Filmoteka Muzeum.

przeczytaj więcej