Zamówienia publiczne

Ogłoszenie nr 1
25.08.2021

Zaproszenie do złożenia oferty 2/2021/ZK

Ogłoszenie nr 1/2021/ZK
14.04.2021

Zaproszenie do złożenia oferty 1/2021/ZK

Ogłoszenie nr 7/2020/ZK
09.11.2020

Zaproszenie do złożenia oferty 7/2020/ZK

Ogłoszenie nr 6/2020/ZK
09.11.2020

Zaproszenie do złożenia oferty 6/2020/ZK

Ogłoszenie nr 5/2020/ZK
09.11.2020

Zaproszenie do złożenia oferty 5/2020/ZK

Ogłoszenie nr 4/2020/ZK
09.11.2020

Zaproszenie do złożenia oferty: Dostawa i montaż scenografii wystawy czasowej STRENG/WŁODARSKI

Ogłoszenie nr 3/2020/ZK
29.01.2020

Zaproszenie do złożenia oferty, którego przedmiotem są transporty drogowe wewnątrz Polski dzieł do wystawy WIEK PÓŁCIENIA 3/2020/ZK

Ogłoszenie nr 2/2020/ZK
29.01.2020

Zaproszenie do złożenia oferty, którego przedmiotem są transporty drogowe wewnątrz UE(z Hiszpanii) dzieł do wystawy WIEK PÓŁCIENIA 2/2020/ZK

Ogłoszenie nr 1/2020/ZK
29.01.2020

Zaproszenie do złożenia oferty, którego przedmiotem są transporty drogowe wewnątrz UE dzieł do wystawy WIEK PÓŁCIENIA 1/2020/ZK

Ogłoszenie nr 12/2019/ZK
19.07.2019

Zaproszenie do złożenia oferty, którego przedmiotem Transporty drogowe spoza UE dzieł do wystawy NIGDY WIĘCEJ 12/2019/ZK

Ogłoszenie nr 11/2019/ZK
12.07.2019

Zaproszenie do złożenia oferty, którego przedmiotem jest dostawa elementów scenografii do wystawy festiwalu Warszawa w Budowie ed. 2019 11/2019/ZK

Ogłoszenie nr 10/2019/ZK
03.07.2019

Dostawa elementów scenografii wystawy czasowej dla wystawy Nigdy Więcej

Ogłoszenie nr 9/2019/ZK
15.05.2019

Zaproszenie do złożenia oferty, którego przedmiotem jest przygotowanie i realizacja transportów i re-transportów dzieł sztuki 9/2019/ZK

Ogłoszenie nr 8/2019/ZK
15.05.2019

Zaproszenie do złożenia oferty, którego przedmiotem jest przygotowanie i realizacja transportów i re-transportów dzieł sztuki 8/2019/ZK

Ogłoszenie nr 7/2019/ZK
15.05.2019

Zaproszenie do złożenia oferty, którego przedmiotem jest przygotowanie i realizacja transportów i re-transportów dzieł sztuki 7/2019/ZK

Ogłoszenie nr 6/2019/ZK
24.04.2019

Zaproszenie do złożenia oferty, którego przedmiotem jest przygotowanie i realizacja transportów i re-transportów dzieł sztuki 6/2019/ZK

Ogłoszenie nr 5/2019/ZK
09.04.2019

Zaproszenie do złożenia oferty, którego przedmiotem jest przygotowanie i realizacja transportów i re-transportów dzieł sztuki 5/2019/ZK

Ogłoszenie nr 4/2019/ZK
26.03.2019

Zaproszenie do złożenia oferty, którego przedmiotem jest przygotowanie i realizacja transportów i re-transportów dzieł sztuki 4/2019/ZK

Ogłoszenie nr 3/2019/ZK
05.03.2019

Zaproszenie do złożenia oferty, którego przedmiotem jest przygotowanie i realizacja transportów i re-transportów dzieł sztuki 3/2019/ZK

Ogłoszenie nr 2/2019/ZK
05.03.2019

Zaproszenie do złożenia oferty, którego przedmiotem jest przygotowanie i realizacja transportów i re-transportów dzieł sztuki 2/2019/ZK