Zamówienia publiczne

Ogłoszenie nr 6/2019/ZK
24.04.2019

Zaproszenie do złożenia oferty, którego przedmiotem jest przygotowanie i realizacja transportów i re-transportów dzieł sztuki 6/2019/ZK

Ogłoszenie nr 5/2019/ZK
09.04.2019

Zaproszenie do złożenia oferty, którego przedmiotem jest przygotowanie i realizacja transportów i re-transportów dzieł sztuki 5/2019/ZK

Ogłoszenie nr 4/2019/ZK
26.03.2019

Zaproszenie do złożenia oferty, którego przedmiotem jest przygotowanie i realizacja transportów i re-transportów dzieł sztuki 4/2019/ZK

Ogłoszenie nr 3/2019/ZK
05.03.2019

Zaproszenie do złożenia oferty, którego przedmiotem jest przygotowanie i realizacja transportów i re-transportów dzieł sztuki 3/2019/ZK

Ogłoszenie nr 2/2019/ZK
05.03.2019

Zaproszenie do złożenia oferty, którego przedmiotem jest przygotowanie i realizacja transportów i re-transportów dzieł sztuki 2/2019/ZK