Zamówienia publiczne

Ogłoszenie nr 1/2020/MSN/US
14.02.2020

Zapytanie ofertowe dot realizacji usług ochrony i dozoru wystaw na rzecz MSN w Warszawie

Ogłoszenie nr Konkurs
10.07.2019

Konkurs na opracowanie koncepcji punktu widokowego na placu budowy Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

Ogłoszenie nr 1/2019/MSN/US
Zapytanie ofertowe
18.02.2019

Realizacja usług ochrony i dozoru wystaw na rzecz Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie