Zamówienia publiczne

Ogłoszenie nr 3
20.08.2028

Ogłoszenie o Konkursie na najem przestrzeni kawiarnianej w Pawilonie wystawienniczym.

Ogłoszenie nr 04/MSN/WR/2020
20.08.2024

Kontynuacja oceny zgodności wykonywanych robót budowlano-montażowych z założeniami wielobranżowej dokumentacji projektowej, opiniowanie dokumentacji warsztatowej Generalnego Wykonawcy oraz ocena walorów estetycznych próbek i mockupów ...

Ogłoszenie nr 2
17.07.2020

Konkurs na najem przestrzeni kawiarnianej w pawilonie wystawienniczym Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

Ogłoszenie nr 1
02.06.2020

Konkurs na najem przestrzeni kawiarnianej w pawilonie wystawienniczym Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

Ogłoszenie nr 1/2020/MSN/US
14.02.2020

Zapytanie ofertowe dot realizacji usług ochrony i dozoru wystaw na rzecz MSN w Warszawie

Ogłoszenie nr Konkurs
10.07.2019

Konkurs na opracowanie koncepcji punktu widokowego na placu budowy Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

Ogłoszenie nr 1/2019/MSN/US
Zapytanie ofertowe
18.02.2019

Realizacja usług ochrony i dozoru wystaw na rzecz Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie