Zamówienia publiczne

Ogłoszenie
Zamówienia z zakresu działalności kulturalnej
29.12.2014

Zaproszenie do składania ofert w trybie art 4 pkt. 8b - Dostawa scenografii i elementów scenografii na potrzeby wystawy „Andrzej Wróblewski Recto-Verso"

Ogłoszenie
Zamówienia z zakresu działalności kulturalnej
29.12.2014

Zaproszenie do składania ofert w trybie art 4 pkt. 8b - Dostawa scenografii i elementów scenografii na potrzeby wystawy „Lest the to seas meet“

Ogłoszenie nr 240607 - 2014
Przetargi
01.12.2014

Usługa poligraficzna na rzecz Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

Ogłoszenie nr 1/MSN/5a/2014 w trybie art. 5a ustawy PZP
Przetargi
07.11.2014

Obsługa prawna w zakresie przeprow. przetargów oraz obsługi umów zawartych w ich wyniku dla inwestycji polegającej na zaprojektowaniu MSN wraz z infrastrukturą i towarzyszącymi obiektami kultury oraz budową MSN wraz z infrastrukturą

Ogłoszenie
Przetargi
03.11.2014

Zapytanie ofertowe - Dostawa dostawa komputerów – trzech komputerów stacjonarnych i jednego komputera przenośnego

Ogłoszenie
Przetargi
22.10.2014

Zapytanie ofertowe - Dostawa dostawa komputerów – trzech komputerów stacjonarnych i jednego komputera przenośnego

Ogłoszenie
Zapytanie ofertowe
08.10.2014

Zapytanie ofertowe - Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego posiadającego funkcje druku w kolorze, skanowania i kopiowania w formacie A3

Ogłoszenie
Przetargi
07.10.2014

Zaproszenie do dialogu technicznego

Ogłoszenie
Zamówienia z zakresu działalności kulturalnej
08.09.2014

Zaproszenie do składania ofert w trybie art 4 pkt. 8b - Dostawa scenografii i elementów scenografii na potrzeby wystaw organizowanych przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie w ramach festiwalu „Warszawa w budowie"

Ogłoszenie nr 187215-2014
Przetargi
02.09.2014

Usługa poligraficzna na rzecz Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

Ogłoszenie
Zamówienia z zakresu działalności kulturalnej
02.09.2014

Zaproszenie do składania ofert w trybie art 4 pkt. 8b - Dostawa scenografii i elementów scenografii na potrzeby wystaw organizowanych przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie w ramach festiwalu „Warszawa w budowie"

Ogłoszenie
Zapytanie ofertowe
13.08.2014

Dostawa szafek z szufladami do przechowywania wielkoformatowych prac na podłożu papierowym

Ogłoszenie
Zamówienia z zakresu działalności kulturalnej
13.08.2014

Zaproszenie do składania ofert w trybie art 4 pkt. 8b - Dostawa scenografii i elementów scenografii na potrzeby wystawy organizowanej przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie (II)

Ogłoszenie
Zamówienia z zakresu działalności kulturalnej
13.08.2014

Zaproszenie do składania ofert w trybie art 4 pkt. 8b - Dostawa scenografii i elementów scenografii na potrzeby wystawy organizowanej przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie (I)

Ogłoszenie
Zapytanie ofertowe
11.08.2014

Dostawa miernika warunków mikroklimatycznych do magazynu muzealnego

Ogłoszenie
Zapytanie ofertowe
01.08.2014

Dostawa paneli w formie regałów-wózków do przechowywania i transportu obrazów na terenie Muzeum

Ogłoszenie
Zapytanie ofertowe
08.07.2014

Dostawa stołu roboczego do pracowni Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

Ogłoszenie nr 134378-2014
Przetargi
18.04.2014

Usługa poligraficzna na rzecz Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

Ogłoszenie nr 81883-2014
Przetargi
14.04.2014

Usługa poligraficzna na rzecz Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

Ogłoszenie nr 67225-2014
Przetargi
28.03.2014

Obsługa prawna w zakr. przeprowadzenia proced. przetarg. w trybie p.n. w zamówieniu o przyznanie kredytu – na planowaną budowę siedziby Muzeum Sztuki Nowoczesnej w W-wie - wraz z projektem architektonicznym ob. także siedzibę Teatru Rozmaitości

Ogłoszenie nr 55305-2014
Przetargi
14.03.2014

Usługa poligraficzna na rzecz Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

Ogłoszenie nr 68758-2014
Przetargi
28.02.2014

REZERWACJA, ZAKUP I DOSTARCZENIE BILETÓW NA KRAJOWE I ZAGRANICZNE PRZEWOZY LOTNICZE WRAZ Z UBEZPIECZENIEM W PODRÓŻY ORAZ REZERWACJĘ NOCLEGÓW W POLSCE I ZA GRANICĄ NA RZECZ MUZEUM SZTUKI NOWOCZESNEJ W WARSZAWIE

Ogłoszenie nr 15269-2014
Przetargi
23.01.2014

Przeprowadzenie kampanii reklamowej wystawy „Co widać. Polska sztuka dzisiaj” Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

Ogłoszenie nr 8383-2014
Przetargi
14.01.2014

Usługi poligraficzne na rzecz Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

Ogłoszenie nr 225-2014
Przetargi
03.01.2014

Dostawa i dystrybucja energii cieplnej dla Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie