Zamówienia publiczne

Ogłoszenie nr 420416 - 2011
Przetargi
09.12.2011

Dostawa sprzę™tu komputerowego z oprogramowaniem
dla Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

Ogłoszenie nr 295698 - 2011
Przetargi
19.09.2011

Wykonywanie na rzecz Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie robót budowlanych
niezbędnych do zorganizowania wydarzeń artystycznych w roku 2011 i 2012

Ogłoszenie nr 242676 - 2011
Przetargi
12.08.2011

Usługi poligraficzne na rzecz Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie (2)

Ogłoszenie nr 225660 - 2011
Przetargi
01.08.2011

Warszawa: Usługi poligraficzne (wydawnictwa książkowe) na rzecz Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

Ogłoszenie nr 175954 - 2011
Przetargi
28.06.2011

Warszawa: Budowa pawilonu pod nazwa Your reality machine (Maszyna Twojej Rzeczywistosci) zaprojektowanego na okazje przekazania Danii przez Polske Prezydencji Rady Unii Europejskiej

Ogłoszenie nr 134974 - 2011
Przetargi
30.05.2011

Ubezpieczenie dzieł sztuki wypozyczanych przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie na czas ich transportu i trwania wystawy

Ogłoszenie nr 90010 - 2011
Przetargi
22.04.2011

Kompleksowa obsługa transportu dzieł sztuki

Ogłoszenie nr 51510 - 2011
Przetargi
22.03.2011

Przetarg nieograniczony na usługi poligraficzne na rzecz Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

Ogłoszenie nr 25624 - 2011
Przetargi
18.02.2011

Usługi kurierskie dla Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie