ZAPIS SOCJOLOGICZNY ZOFII RYDET

www.zofiarydet.com

„Zapis socjologiczny” Zofii Rydet (realizowany w latach 1978-97, w tym materiał główny datowany na lata 1978-90) jest jednym z najważniejszych dzieł fotografii polskiej XX wieku. Na główny trzon całego zbioru – obrazy określane jako ujęcia kanoniczne – złożyły się wizerunki mieszkańców wsi i miast powstałe w różnych rejonach Polski oraz za granicą. Łączy je ścisły rygor kompozycyjny. Ukazują ludzi – pojedynczo, w parach lub w grupie, na tle wybranej ściany ich mieszkania.

Fotografie wykonano przy użyciu lampy błyskowej z zachowaniem jak najszerszego obrazu całego wnętrza oraz jak największej głębi ostrości. Cykl, na który złożyło się także kilka mniejszych, dopełniających zestawów fotografii („Obecność”, „Mit fotografii”, „Kobiety na progach”, „Zawody”), kontynuowany był przez artystkę aż do lat 90.

Zainicjowany przez Fundację Sztuk Wizualnych projekt naukowego opracowania i upowszechnienia „Zapisu socjologicznego” oparty jest na współpracy kilku podmiotów: Fundacji im. Zofii Rydet (bezpośrednio opiekującej się archiwum artystki), Fundacji Sztuk Wizualnych, Muzeum w Gliwicach oraz Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.