Prot Antoni Jarnuszkiewicz, 2023 (1-5/5)

Wywiad metodą oral history z Protem Antonim Jarnuszkiewiczem przeprowadził Franciszek Sienkiewicz w ramach projektu Historie Mówione Nowoczesności w lutym, marcu i kwietniu 2023 roku w Rektoracie warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych w Pałacu Czapskich. Zapis audio.


Wywiad przeprowadzono: 21.02.2023, 17.03.2023, 03.04.2023.
V części: I. 43 min 45 s, II. 34 min 49 s, III. 44 min 43 s., IV. 38 min 05 s, V. 53 min 01 s.
Łączny czas nagrania: 3 h 34 min 23 s.


O chęci przeprowadzenia wywiadu poinformowałem Profesora Jarnuszkiewicza jeszcze w listopadzie 2022 roku, po zakończeniu naszych czwartkowych zajęć w Pracowni Relacji Wizualnych przy ulicy Spokojnej. Od samego początku spotkałem się z bardzo pozytywną reakcją Profesora, który zaprosił mnie na rozmowę do swojego gabinetu w Rektoracie.


Pierwsza rozmowa odbyła się w szczególnym czasie: 21 lutego 2023 roku śródmieście Warszawy było zablokowane w związku ze spontaniczną wizytą prezydenta Joe Bidena w Polsce. W drodze od stacji metra Świętokrzyska w stronę Krakowskiego Przedmieścia mijałem nerwowo grupujące się kordony policji. Obawiałem się, że napięta sytuacja połączona z oficjalną atmosferą Pałacu Czapskich wpłynie negatywnie na rozmowę. Myliłem się. Rozmowa rozwijała się gładko a atmosfera była – co ważne – życzliwa. Następne spotkania odbyły się w zdecydowanie spokojniejszych okolicznościach. Druga rozmowa, nagrywana w połowie marca, rozpoczęła się o godz. 12.00, co potwierdzają dzwony słyszalne w tle przez pierwsze minuty nagrania. W trakcie nagrania Profesor Jarnuszkiewicz zakończył swoją opowieść – umówiliśmy się na ostatnią podsumowującą rozmowę. Trzecia rozmowa różniła się od pozostałych – miała bardziej osobisty charakter. Poza wspomnieniami z dzieciństwa Profesor podzielił się swoimi przemyśleniami na temat istoty twórczości czy muzyki disco polo.


Prot Antoni Jarnuszkiewicz - fotograf, reżyser świateł, dydaktyk. Od 2020 roku jest Prorektorem ds. współpracy zewnętrznej i promocji Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Urodził się w 1977 roku w Warszawie, gdzie spędził dzieciństwo. W 1997 roku przeprowadził się do Łodzi, aby odbyć studia na Wydziale Operatorskim PWSFTviT im. Leona Schillera. Studiował pod kierunkiem m.in.: prof. Jolanty Dylewskiej, prof. Mieczysława Jahody, prof. Witolda Sobocińskiego i prof. Jerzego Wójcika. Już w trakcie studiów zdecydował, że fotografia koreluje z jego osobowością zdecydowanie lepiej niż obraz ruchomy. Na podstawie cyklu fotograficznego Portret Rodzinny w 2005 roku otrzymał tytuł doktora sztuki filmowej w dyscyplinie fotografia. W 2010 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego sztuk plastycznych w dziedzinie sztuk pięknych, a następnie stanowisko profesora nadzwyczajnego Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.


Działalność dydaktyczną rozpoczął jeszcze w trakcie studiów jako asystent w pracowni prof. Rosława Szaybo na Wydziale Grafiki ASP w Warszawie. Jest związany z Wydziałem Sztuki Mediów od momentu jego powstania. Prowadzi tam Pracownię Relacji Wizualnych. W latach 2016–2020 pełnił funkcję Dziekana Wydziału Sztuki Mediów. Za swoje zasługi dla rozwoju dydaktycznego i naukowego Akademii został czterokrotnie wyróżniony nagrodą Rektora ASP w Warszawie, w tym najwyższą z możliwych – Pegazem. W 2016 roku za zasługi dla kultury polskiej został odznaczony brązowym orderem Gloria Artis.


Prot Jarnuszkiewicz działa twórczo na dwóch polach. Pracuje czynnie jako fotograf oraz jako reżyser świateł i projekcji wideo do spektakli teatralnych. Od 2007 roku współpracuje między innymi z teatrami: Rozmaitości, Teatrem Wielkim Operą Narodową, Teatrem Narodowym w Warszawie, Teatrem Nowym w Poznaniu czy Teatrem im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. W swojej twórczości od samego początku porusza tematykę przemijania. Jest autorem licznych publikacji, wystaw i autorskich projektów fotograficznych, z których najważniejsze to: Portret Rodzinny, Trwanie Przestrzeni, Nieobecność, For a Moment I Had Everything. Jego dzieła znajdują się w kolekcjach prywatnych i muzeach w kraju i za granicą.


Autor biogramu: Franciszek Sienkiewicz.