Zofia Kulik, 2019

Wywiad metodą oral history z Zofią Kulik przeprowadziła Monika Zaleszczuk w ramach projektu Historie Mówione Nowoczesności w lutym 2019 roku w domu artystki w podwarszawskich Łomiankach. Zapis audio.

Wywiad przeprowadzono: 25.02.2019.
II części: I. 25 min 14 s, II. 29 min 47 s.
Łączny czas nagrania: 55 min 01 s.

Zofia Kulik – rzeźbiarka, performerka, autorka akcji i prac fotograficznych, archiwistka. Jej twórczość można podzielić na kilka okresów. Współautorka jednego z największych archiwów artystów sztuki lat 70. i 80. XX wieku w Polsce.
Urodziła się w 1947 roku we Wrocławiu, w 1971 roku ukończyła Wydział Rzeźby warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. W latach 1970–1987 współtworzyła wraz z Przemysławem Kwiekiem duet artystyczny KwieKulik. Artyści odrzucali tradycyjne środki wyrazu artystycznego, skupiając się na rozwijaniu formuły Działań Dokamerowych oraz Sztuki Działań. W prowadzonej przez nich Pracowni Działań, Dokumentacji i Upowszechniania KwieKulik zgromadzili bogatą dokumentację działań własnych, o charakterze wyraźnie politycznym, oraz działań innych artystów, w tym notatki i szkice do performansów, materiały fotograficzne, druki autorskie oraz korespondencję, stanowiące cenne źródło wiedzy na temat efemerycznej sztuki lat 70.

Po rozpadzie duetu artystka zajęła się twórczością indywidulaną. Z tego okresu pochodzą fotograficzne kolaże w formie ornamentalnych, wieloelementowych kompozycji.
W ostatnim czasie Zofia Kulik skupia się między innymi na pracy z AAiA; tworzy krótkie formy filmowe, w których rozszerza pojęcie archiwum jako medium sztuki.

Autorka biogramu: Monika Zaleszczuk.

Zgodnie z umową z artystką, wywiad dostepny przez kontakt osobisty z Archiwum Artystek i Artystów MSN:

archiwum@artmuseum.pl