Marek Budzński, 2022 (1-4/4)

Wywiad metodą oral history z Markiem Budzyńskim przeprowadził Ernest Małkiewicz w ramach projektu Historie Mówione Nowoczesności w kwietniu 2022 roku w Warszawie w ursynowskim mieszkaniu architekta. Zapis audio.

Wywiad przeprowadzono: 05.04.2022.
IV części: I. 34 min 15 s, II. 50 min 50 s, III. 44 min 28 s, IV. 38 min 05 s.
Łączny czas nagrania: 2 h 47 min 38 s.

Marek Budzyński - artysta urodził się 7 kwietnia 1939 roku w Poznaniu. Jest jednym z najważniejszych współczesnych architektów, zaliczanym do twórców architektury postmodernizmu. Jest absolwentem Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej i profesorem nauk technicznych. Do jego najważniejszych dzieł należą gmachy Sądu Najwyższego i Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie (współpraca ze Zbigniewem Badowskim) oraz dzielnica Ursynów Północny (we współpracy z Jerzym Szczepanikiem-Dzikowskim, Andrzejem Szkopem i zespołem). Jest także autorem niezrealizowanego projektu Świątyni Opatrzności Bożej, który zwyciężył w konkursie z roku 2000. W swoich pracach realizował autorskie koncepcje parcelacji grupowej i koncentracji liniowej (druga opracowana w Kole Młodej Architektury SARP). Inspirował się Jane Jacobs, Christopherem Alexandrem i Oskarem Hansenem. Jego wizja architektury współczesnej kładzie nacisk na tworzenie ducha miejsca, zachowanie równowagi między naturą i kulturą oraz na „kształtowanie przestrzeni dla trwania życia”, a więc opiera się na stworzeniu środowiska jak najbardziej sprzyjającego człowiekowi, zarówno jako jednostce, jak i części społeczeństwa. W ostatnich latach wycofał się z aktywnego udziału w życiu publicznym i akademickim, choć pozostaje czynny zawodowo.

Autor biogramu: Ernest Małkiewicz.