Łukasz Gorczyca, 2021 (1-3/3)

Wywiad metodą oral history z Łukaszem Gorczycą przeprowadziła Aniela Trojanowska w ramach projektu Historie Mówione Nowoczesności w maju 2021 roku w nieformalnym klubie fotograficznym Fotoklub Śródmieściu, w Warszawie. Zapis audio.

Wywiad przeprowadzono: 21.01.2021.
III części: I. 21 min 19 s, II. 29 min 14 s, III. 30 min 11 s.
Łączny czas nagrania: 1 h 20 min 44 s.

Wywiad przeprowadziłam 24 maja 2021 roku w Warszawie w performatywnej przestrzeni, która jednocześnie pełni funkcję gabinetu, biblioteki oraz nieformalnego klubu fotograficznego założonego wspólnie przez Łukasza Gorczycę i Adama Mazura.
Odgłosy trwającego za oknem remontu ulicy słychać w tle przez całą pierwszą część nagrania. Narastający hałas zmusił nas do przerwania wywiadu i przeniesienia się do kuchni, w której kontynuowaliśmy rozmowę. Podczas wywiadu Łukasz opowiedział mi o tym, co ukształtowało jego ścieżkę zawodową oraz o polu sztuki w Polsce po transformacji.

Łukasz Gorczyca – historyk sztuki, krytyk, galerzysta, autor publikacji i kurator wystaw w Polsce i za granicą. Urodził się w 1972 roku w Warszawie, tam też ukończył XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica oraz studia w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego. Wspólnie z Michałem Kaczyńskim i Adamem Olszewskim w 1995 roku założył papierowy magazyn artystyczny „Raster” poświęcony polskiej sztuce współczesnej, który po przeniesieniu do sieci, w latach 2000–2005 funkcjonował jako „internetowy tygodnik szybkiego reagowania”. Po ukończeniu studiów Gorczyca współpracował z miesięcznikiem „Art&Business”, „Machiną” oraz redakcją programu telewizyjnego Pegaz. Od 2001 roku wspólnie z Michałem Kaczyńskim prowadzi galerię Raster, która reprezentuje polskich i zagranicznych artystów na największych międzynarodowych targach sztuki. W ostatnim czasie skupia się na rozwijaniu badań nad fotografią polską i środkowoeuropejską.

Kurator wystaw:

- „Namaluj mnie”, BWA Zielona Góra, 2000, (z Michałem Kaczyński);
- „Relaks”, Galeria Arsenał w Białymstoku, 2001;
- „De ma fenêtre, des artistes et leurs territoires”, École nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris, 2005, (z Nathalie Boutin i Solène Guillier);
- „Fotoblok. Europa Środkowa w książkach fotograficznych”, Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie, 2019 (z Adamem Mazurem i Natalią Żak);
- „Autoportret z Chandrą. Hasior i nowa sztuka”, Galeria Władysława Hasiora, Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem, 2021 (z Julitą Dembowską)

Autor publikacji:

- „W połowie puste” (2010, z Łukaszem Rondudą).
- „Bałwan w lodówce” (2017)
- „Szyja. Awan­garda i alkohol” (2018, z Łukaszem Rondudą)

Autorka biogramu: Aniela Trojanowska.