Piotr Lutyński, 2021 (1-4/4)

Wywiad metodą oral history ze Piotrem Lutyńskim przeprowadził Robert Jarosz w ramach projektu Historie Mówione Nowoczesności w maju 2021 roku w Krakowie. Zapis wideo.
Wywiad przeprowadzono: 29.05.2021.
IV części: I. 11 min 46 s., II. 17 min 15 s., III. 25 min 5 s., IV. 1 min 30 s.
Łączny czas nagrania: 55 min 36 s.

Rozmowa z Piotrem Lutyńskim została przeprowadzona tuż po uchyleniu lockdownu i otwarciu miejsc publicznych 29 maja 2021 w kawiarni Hevre w Krakowie.

Piotr Lutyński urodził się w 1962 roku w Tychach. Ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. A. Kenara w Zakopanem. Studiował na Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie uzyskując dyplom w pracowni grafiki prof. Eugeniusza Delekty w 1990 roku. Zajmuje się rzeźbą, malarstwem, wykonuje obiekty, instalacje, performanse, koncerty muzyki eksperymentalnej, pokazy multimedialne. Realizuje pokazy muzyczno-wizualne, w których uczestniczą żywe zwierzęta zestawiane z malarskimi kompozycjami, rzeźbami, poezją i muzyką. Od końca lat 90. zwierzęta stały się współtwórcami działań artysty. Lutyński uważa, że zwierzęta pomagają otworzyć się widzom na pokazywane obiekty, dzięki nim przełamuje sztuczność konwencji galeryjnego wydarzenia. Zrealizował dwa filmy Ocean elektronów i Wielowymiarowość.
Jest współzałożycielem (z Markiem Kozicą) zespołu muzyki improwizowanej RDZEŃ oraz twórcą RDZEŃ2 (koncerty z Ryszardem Krynickim) oraz RDZEŃ 69. Prowadzi akcje totalne w przestrzeni miast, które polegają na interdyscyplinarnym koncercie połączonym z akcją artystyczną (PROJEKT KR736EJ Autobus – Galeria – Pracownia). Od 2022 roku razem ze Zbigniewem Liberą, Jerzym Kosałką i Adamem Rzepeckim tworzy grupę artystyczną Krakowski Underground.
Od wielu lat prowadzi wykłady, warsztaty plastyczne i muzyczne dla dzieci i dorosłych, w których łączy tematy sztuk wizualnych i fizyki współczesnej z muzyką (MOCAK, Muzeum Narodowe w Krakowie, Bunkier Sztuki w Krakowie, Centrum Kultury w Katowicach – m.in. projekt Futur Artist, MCSW Elektrownia w Radomiu, Galeria Arsenał w Białymstoku).
Jest związany z MOCAK-iem w Krakowie, Galerią Starmach w Krakowie, Galerią Foksal w Warszawie. Jego prace znajdują się m.in. w kolekcji Muzeum Narodowego, Bunkra Sztuki, MOCAK-u w Krakowie, Małopolskiej Fundacji Sztuki Nowoczesnej – Znaki Czasu, Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Podlaskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Białymstoku, Fundacji dla Śląska w Katowicach, Muzeum w Szamotułach, Galerii Foksal w Warszawie, Galerii Starmach w Krakowie, Galerii Muzalewska w Poznaniu oraz w kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą. Jest członkiem Stowarzyszenia Otwarta Pracownia. Mieszka i pracuje w Krakowie.

Wybrane wystawy
Wielowymiarowość, MCSW Elektrownia, Radom 2021
Budda, Mars i Jeleń, Bunkier Sztuki, Kraków, 2020
Wielowymiarowość, Galeria Biała Lublin, 2019
Wielowymiarowość, Galeria Starmach, Kraków, 2018
Abstrakcja.pl, Muzeum Sztuki Współczesnej, Ołomuniec 2018
Jerzy Wroński i Przyjaciele, BWA, Katowice, 2018
Sanatorium 2, Lea 44, Kraków, 2017
Linia i chaos, BWA, Katowice, 2017
Sanatorium, Lea 44, Kraków, 2016
Space Garden, C2contemporane2, Florencja, 2016
Pracownia Lea 44, MCS Elektrownia, Radom, 2015
Terytorium, MOCAK, Kraków, 2013
Drugie Życie/Second Life, Galeria Muzalewska, Poznań, 2011
Projekt KR 736EJ, Gallery Dada Post, Berlin, 2009
Second Life, Art in General, New York, 2007
Muzyka dla ryb, Galeria Foksal, 2005
Narodziny, Galeria Starmach, Kraków, 2006
Projekt Ptasia kolumna, Bunkier Sztuki, Kraków, 2003r.,
Rdzeń, Galeria Zachęta, Warszawa, 2000r.  

Autor biogramu: Piotr Lutyński.