Krystyna Piotrowska, 2019 (1-4/4)

Wywiad metodą oral history z Krystyną Piotrowską przeprowadziła Weronika Orłowska w ramach projektu Historie Mówione Nowoczesności w lutym i marcu 2019 roku w Warszawie. Zapis audio.

Wywiad przeprowadzono: 28.02.2019 i 24.03.2019.
IV części: I. 27 min 25 s, II. 25 min 05 s, III. 26 min 09 s, IV. 29 min 54 s.
Łączny czas nagrania: 1 h 48 min 33 s.

Krystyna Piotrowska – artystka wizualna, graficzka, autorka filmów i instalacji, kuratorka. Laureatka licznych krajowych i zagranicznych konkursów w dziedzinie grafiki.
Urodziła się w 1949 roku w Zabrzu, dzieciństwo spędziła na Śląsku. W latach 1966–1972 studiowała w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie na Wydziale Architektury Wnętrz. W tym czasie pozostawała blisko środowiska Piwnicy Pod Baranami i studentów Wydziału Aktorstwa krakowskiej Akademii Teatralnej. W latach 1972–1975 kontynuowała studia na Wydziale Grafiki w poznańskiej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych. Od tego czasu mieszkała i tworzyła w Poznaniu. Miała jednak możliwość odbywania licznych podróży, m.in. do Francji, gdzie przebywała przez rok dzięki stypendium rządu francuskiego (1977). W latach 1978–1984 prowadziła w Poznaniu Galerię ON.
W 1984 roku Piotrowska wraz z mężem, działaczem opozycyjnym, zdecydowali się na wyjazd do Szwecji. Na emigracji artystka kontynuowała studia graficzne w Grafikskolan Forum w Malmö. Tam do 1990 roku doskonaliła techniki warsztatowe w pracowni Bertila Lundberga. Do końca lat 90. artystka mieszkała i pracowała w Szwecji. Dzięki dostępowi do prywatnej dobrze wyposażonej pracowni graficznej rozwijała autorskie techniki. W 2001 roku przeprowadziła się do Warszawy, gdzie mieszka obecnie.
W latach 2006–2012 była kuratorką Projektu Próżna. Od tego czasu wystawia swoje prace i kuratoruje wystawy w instytucjach takich jak warszawska Zachęta, krakowski MOCAK, CSW „Znaki Czasu” w Toruniu.

Autorka biogramu: Weronika Orłowska.