Jerzy Treutler, 2020 (1-3/3)

Wywiad metodą oral history z Jerzym Treutlerem przeprowadził Robert Jarosz w ramach projektu Historie Mówione Nowoczesności w grudniu 2020 roku. Zapis audio.

Wywiad przeprowadzono: 03.12.2020.
III części: I. 25 min 48 s, II. 6 min 39 s., III. 4 min 26 s.
Łączny czas nagrania: 36 min 53 s.

Rozmowa telefoniczna z przebywającym w szpitalu ciężko chorym Jerzym Treutlerem odbyła się 7 listopada 2020. Była możliwa dzięki nieocenionej pomocy Ewy Reeves, a rozmawiał Robert Jarosz. Jerzy Treutler zmarł 11 grudnia 2020 roku.

Jerzy Treutler urodził się 31 maja 1931 roku w Beszynie na Kujawach. Był jednym z trojga dzieci, których ojciec był właścicielem ziemskim. Od dzieciństwa wykazywał zamiłowanie do rysunku, które zadecydowało o jego dalszym życiu. Studiował grafikę w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych (ASP) pod kierunkiem prof. Tadeusza Kulisiewicza. Studia ukończył z dyplomem w 1955 roku.
Już podczas studiów rozpoczął współpracę z Wydawnictwem Artystycznym i Graficznym (WAG), Państwową Agencją Wydawniczą (KAW) oraz Centralną Agencją Filmową (CFW). Treutler jest rozpoznawany na arenie międzynarodowej za udział w „Szkole Plakatu Polskiego”, projektowanie plakatów filmowych, wystawowych, sportowych i informacyjnych dla różnych agencji centralnych. Sam stworzył ponad 150 prac plakatowych; kilka projektów okładek książek, logo (m.in. „jaskółka” - kultowe godło Polskiej Firmy Mody; „Moda Polska”). Od 1970 do 1984 był doradcą w Instytucie Wydawniczym (CRZZ), a następnie kierownikiem graficznym w WAG (później KAW). Następnie w latach 1985-1991 pracował jako główny grafik w Polskim Towarzystwie Wydawców Książek (PTWK). Pod jego kierownictwem firma PTWK została doceniona na rynku za znak jakości, potwierdzona licznymi nagrodami i wybitnymi wyróżnieniami.
Artysta otrzymał tytuł Eksperta Grafiki Ministerstwa Kultury RP w 1977 roku. Uczestniczył jako juror w kilku konkursach graficznych i kuratorował wystawy. Zaprojektował wiele książek z zakresu literatury, opracowań humanistycznych, albumów, katalogów, kalendarzy, miniatur książkowych dla wydawnictw takich jak: Nasza Księgarnia, Polonia, Państwowa Agencja Wydawnicza (KAW), Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe (WAiF), Wydawnictwo Parlamentarne, Wydawnictwo BGW, Watra, Muzeum Narodowe, Centralne Biuro Wystaw Artystycznych Zachęta (CBWA) i Instytut Lwowski.

Plakaty Treutlera pokazywane były na wystawach plakatu polskiego w Argentynie, Belgii, Brazylii, Bułgarii, Czechach (Czechosłowacji), Francji, Holandii, Indiach, Japonii, Jugosławii, Kanadzie, Kubie, Libanie, Luksemburgu, Meksyku, Mongolii, Niemczech, Wielkiej Brytanii , USA, Węgry, Rosja (Republiki Radzieckie). Kilkakrotnie brał udział w krajowych i międzynarodowych Biennale Plakatu. Jego prace znajdują się w wielu kolekcjach krajowych i zagranicznych oraz w archiwach plakatów na całym świecie oraz sprzedawane na aukcjach internetowych. W 1976 otrzymał nagrodę honorową na Międzynarodowych Targach Książki dla Dzieci i Młodzieży w Bolonii za opracowanie graficzne książki Anny Kamieńskiej „Horoskop”. Był zdobywcą nagród i wyróżnień w konkursach plakatowych m.in. na najlepsze warszawskie plakaty miesiąca i roku.
Jego żoną była Alina (Kasia) Zawistowska-Treutler (1938-2013).
W 2020 roku odbyła się retrospektywna wystawa Jerzego Treutlera w Muzeum Plakatu w Wilanowie (kuratorka: Ewa Reeves).
Jerzy Treutler mieszkał i pracował w Warszawie, gdzie zmarł 11 grudnia 2020 roku.

Autor biogramu: Ewa Reeves, Archiwum Jerzego i Aliny Treutlerów (AJAT).