Ryszard Waśko, 2019/2021 (1-9/9)

Wywiad metodą oral history z Ryszardem Waśko przeprowadził Robert Jarosz w ramach projektu Historie Mówione Nowoczesności w kwietniu 2019 roku, czerwcu oraz sierpniu 2021 roku w Warszawie i Berlinie. Zapis audio i wideo.

Wywiad przeprowadzono: 25.04.2019, 15.06.2021, 26.08.2021.
IX części: I. 28 min 20 s, II. 17 min 42 s, III. 6 min 31 s, IV. 10 min 23 s, V. 21 min 39 s, VI. 7 min 2 s, VII. 7 min 3 s, VIII. 3 min 10 s, IX. 5 min 22 s.
Łączny czas nagrania: 1 h 50 min 12 s.

Spotkania i rozmowy z Ryszardem Waśko miały miejsce w kilku lokalizacjach i terminach. Pierwsza – w berlińskiej pracowni artysty 25 kwietnia 2019 roku. Druga – 15 czerwca 2021 w kawiarni przy ul. Franciszkańskiej w Warszawie, a trzecia w mieszkaniu Ryszarda i Marii Waśków w Berlinie 26 sierpnia 2021 roku. Po pierwszym spotkaniu z Robertem Jaroszem Ryszard Waśko podjął decyzję o przekazaniu do Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie swojego archiwum oraz Kolekcji Konstrukcji w Procesie 1981–2000.

Ryszard Waśko – urodzony w 1947 roku w Nysie. Jest jednym z najważniejszych polskich artystów, działających w międzynarodowym polu sztuki. Malarz, fotograf, twórca sztuki wideo i instalacji konsekwentnie kultywuje tradycje sztuki konceptualnej. W 1970 roku wszedł w skład grupy Warsztat Formy Filmowej. Jest kuratorem i organizatorem zakrojonych na wielką skalę międzynarodowych imprez artystycznych. Jako jeden z najważniejszych polskich artystów Waśko brał udział w Biennale w São Paulo, Documenta w Kassel, Biennale w Sydney czy Biennale w Paryżu. W 1981 roku, wspólnie z łódzkim oddziałem NSZZ Solidarność, zorganizował najważniejsze w historii sztuki w Polsce wydarzenie artystyczne, legendarną Konstrukcja w Procesie, na której pokazywały swoje prace najważniejsze postaci polskiej i światowej sztuki współczesnej. W stanie wojennym zagrożony aresztowaniem przez komunistyczną władzę stanu wojennego i ostrzeżony przez członków podziemnej Solidarności, wyjechał do Zachód, najpierw do Londynu, a później do Berlina, gdzie kontynuował twórczość własną, kuratorował wystawy i organizował kolejne wydania Konstrukcji w Procesie. W latach 80. otworzył ekologiczny nurt w swojej twórczości, stając się jednym z jego pionierów w sztuce światowej. Ceniony w świecie wziął udział w czterech edycjach Biennale w Wenecji, a latach 1990-92 był dyrektorem artystycznym MoMA PS1 oraz Clocktower Gallery w Nowym Jorku. W uznaniu zasług artystycznych, społecznych i politycznych Ryszard Waśko został odznaczony w 2007 roku przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, a dwa lata później otrzymał Srebrny Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Jego prace znajdują się m.in. w kolekcjach: Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Muzeum Sztuki w Łodzi, Marzona Collection, National Galerie w Berlinie, Berlinische Galerien w Berlinie, Bundesministerium fur Umwelt w Berlinie, Erika Hoffmann Collection w Berlinie, Cinema Museum w Brukseli, Cinedoc w Paryżu, Bauhaus Museum w Dessau, Lenbachhaus Museum w Monachium, Stadtische Galerie w Stuttgarcie, Hollweg Samlung w Bremie, Dresdner Bank Art. Collection w Dreźnie, Bank Austria Creditanstalt Art Collection, Muzeum Sztuki w Haifie, MOCAK w Krakowie, LUX Collection w Londynie, Electronic Arts Intermix w Nowym Jorku, World Bank Contemporary Art. Collection w Waszyngtonie.
Artystka mieszka i pracuje w Berlinie.

W październiku 2021 roku Ryszard Waśko realizując akcję Warschautransport przekazał do Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie swoje archiwum oraz Kolekcję Konstrukcji w Procesie 1981–2000. 

Autor biogramu: MSN.