Iwona Lemke-Konart, 2022 (1-6/6)

Wywiad metodą oral history z Iwoną Lemke-Konart przeprowadziła Julia Kusiak w ramach projektu Historie Mówione Nowoczesności w marcu, kwietniu i maju 2022 roku w Toronto/Warszawie. Zapis audio, aplikacja zoom.

Wywiad przeprowadzono: 03.03.2022, 24.03.2022, 08.04.2022, 13.05.2022.
VI części: I. 34 min 10 s, II. 26 min 22 s, III. 1 h 01 min 04 s, IV. 25 min 05 s, V. 36 min 24 s, VI. 41 min 56 s.
Łączny czas nagrania: 3 h 45 min 01 s.

Iwona Lemke-Konart to artystka multidyscyplinarna, performerka, fotografka, autorka filmów i książek. Urodziła się w 1958 roku w Bydgoszczy, dorastała w Szczecinie. Tam uczęszczała do Liceum Plastycznego, a w latach 1977–1983 była studentką Wydziału Sztuk Pięknych na Uniwersytecie w Toruniu. W czasie studiów interesowała ją głównie fotografia i jej wykorzystywanie przy tworzeniu prac w innych mediach. Uczestniczyła w licznych imprezach artystycznych i plenerach fotograficznych, jak np. w Darłowie czy w Miastku, organizowała też spotkania artystów w studenckiej Galerii S w Toruniu. Krytycznie podchodziła do patriarchalnej sytuacji panującej w ówczesnym świecie sztuki i podejmowała ten temat w swojej twórczości. Jako artystka eksperymentowała z wizerunkami ciała, z własną tożsamością, przestrzenią pomiędzy sztuką a codziennością i kwestią podmiotowości kobiet, czego przykładami są jej fotografie z cyklu Sztuka kobiet, a także filmy artystyczne Granice ludzkich możliwości i Sztuka jest w życiu. W swojej twórczości poruszała też uniwersalne kwestie dotyczące ludzkiej egzystencji , a także relacji człowieka z naturą, czego przykładem jest realizacja Protection. W latach 80. wyemigrowała do Kanady, gdzie mieszka do dziś. Prace Iwony Lemke-Konart były pokazywane na licznych wystawach w Polsce i za granicą, m.in. w Nowym Jorku, Berlinie, Londynie, Toronto. W 2019 roku w Fundacji Arton w Warszawie odbyła się indywidualna wystawa artystki zatytułowana Sztuka kobiet. Iwona Lemke-Konart.


Autorka biogramu: Julia Kusiak