Łukasz Korolkiewicz, 2022

Wywiad metodą oral history z Łukaszem Korolkiewiczem przeprowadził Jan Prange-Barczyński w ramach projektu Historie Mówione Nowoczesności w lutym i marcu 2022 roku w Warszawie. Zapis audio.

Wywiad przeprowadzono: 10.02.2022, 20.02.2022, 26.02.2022, 06.03.2022.
VIII części: I. 46 min 43 s, II. 36 min 51, III. 33 min 28 s, IV. 24 min 59 s, V. 33 min 34 s, VI. 24 min 58 s, VII. 33 min 28 s, VIII. 27 min 37 s.
Łączny czas nagrania: 4 h 15 min 4 s.

Łukasz Korolkiewicz – malarz. Urodził się w 1948 roku w Warszawie. Między 1965 a 1971 rokiem studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, początkowo w pracowni Zdzisława Jurkiewicza, później Stefana Gierowskiego, w której uzyskał dyplom. Od 1980 roku pracuje na swojej macierzystej uczelni, a od 1986, jako profesor zwyczajny, prowadzi własną pracownię na Wydziale Wzornictwa. Jest laureatem Nagrody Komitetu Kultury NSZZ Solidarność (1983) i Nagrody im. Jana Cybisa (1991). Jest również stypendystą US Information Agency (1986), Virginia Center for the Creative Arts (1986/1987) i Fundacji Kościuszkowskiej (1990). Aktualnie współpracuje z Galerią Monopol w Warszawie. Dla Łukasza Korolkiewicza aparat fotograficzny stanowi rodzaj szkicownika. Jego charakterystyczny język wypowiedzi malarskiej oscyluje między fotorealizmem, symbolizmem i nową figuracją. Współtworzył słynną wystawę Śmietanka, a także brał czynny udział w ruchu „O poprawę”. Jego prace znajdują się m. in. w zbiorach: Muzeum Narodowego w Krakowie, Muzeum Sztuki w Łodzi, Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Narodowego w Poznaniu, Zachęty Narodowej Galerii Sztuki, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie i w wielu kolekcjach prywatnych.

Autor biogramu: Jan Prange-Barczyński

Zgodnie z umową z artystą, wywiad dostepny przez kontakt osobisty z Archiwum Artystek i Artystów MSN:

archiwum@artmuseum.pl