Karolina Wiktor, 2022 (1-6/6)

Wywiad metodą oral history z Karoliną Wiktor przeprowadziła Kalina Sendułka w ramach projektu Historie Mówione Nowoczesności w marcu i kwietniu 2022 roku w Warszawie (zapis audio).


Wywiad przeprowadzono: 17.03.2022, 07.04.2022.
VI części: (17.03.2022) I. 45 min 12 s, II. 46 min 31, III. 55 min 39 s, (07.04.2022) IV. 46 min 38 s, V. 43 min 55 s, VI. 11 min 49 s.
Łączny czas nagrania: 4 h 09 min 44 s.

Karolina Wiktor - urodziła się 1979 roku w Koninie. Jest artystką wizualną, performerką, twórczynią poezji wizualnej, animatorką spotkań wokół Kultury i Neuronauki, autorką dwóch książek: Wołgą przez Afazję oraz Pusto-stan nienawiści. Od 2002 do 2013 roku współtworzyła z artystką Aleksandrą Kubiak duet performerski Grup Sędzia Główny. Jej działalność artystyczną można podzielić na dwa moduły. Jeden z nich nawiązuje do współczesnego dyskursu feministycznego, co jest szczególnie widoczne w działaniach Grupy Sędzia Główny. Drugi skupia się na kreatywnym niesieniu pomocy osobom niesprawnym, które pragną powrotu do sprawności. W ramach działań Grupy Sędzia Główny performerki poddawały swoje ciała opresji fizycznej i symbolicznej, często angażując w to publiczność, którą zachęcały do przekraczania konwencji społecznych. W 2005 roku wraz z Aleksandrą Kubiak została laureatką Nagrody TVP Kultura. Dwa lata później artystki otrzymały nominację w konkursie Spojrzenia i w tym samym roku zarówno Karolina Wiktor, jak i Aleksandra Kubiak stały się laureatkami Międzynarodowego Konkursu Performance w Trydencie we Włoszech.
W 2009 roku Karolina Wiktor przeszła rozległy wylew i udar, który spowodował afazję. Zaburzenie to stało się głównym przedmiotem eksploracji badawczych artystki. Mimo trudności związanych ze stanem zdrowia potrzeba kreacji okazała się nadrzędną , a bycie artystką – życiową misją. Podczas rekonwalescencji i rehabilitacji stan afazji, który jej od tamtej chwili towarzyszy, stał się z czasem polem artystycznych poszukiwań i poszerzania zakresu działalności artystycznej. Swoją sztukę traktuje jako wieloetapowy i wielowymiarowy proces powrotu do zdrowia. W 2017 roku została laureatką prestiżowej nagrody Katarzyny Kobro. Aktualnie zajmuje się szeroko rozumianą poezją wizualną (www.afazja.blogspot.com), przekładając swoje osobiste doświadczenia i zaburzenia afatyczne na język poetycki. Jednocześnie aktywnie działa na rzecz ludzi dotkniętych afazją zachęcając do zapoznania się z rzeczywistością świata afazji. Pracuje również nad projektami społecznymi, w tym m.in. projektem Exit, mającym na celu włączenie niesprawnych w życie społeczne, profilaktykę (np. badanie USG Doppler) i w przestrzeń dialogu.

Autorka biogramu: Kalina Sendułka