Jan Mioduszewski, 2019 (1-3/3)


Jan Mioduszewski

Wywiad metodą oral history z Janem Mioduszewskim przeprowadziła Ewa Behrens w ramach projektu Historie Mówione Nowoczesności w kwietniu 2019 roku w Warszawie. Zapis audio.

Wywiad przeprowadzono: 02.04.2019.
III części: I. 33 min 20 s, II. 23 min 33 s, III. 35 min 46 s
Łączny czas nagrania: 1 h 32 min 39 s.

Jan Mioduszewski – malarz, autor obiektów malarskich, instalacji, fotografii „still-performances” („nieruchomych performensów” – termin artysty) oraz interwencji w przestrzeni publicznej.
Urodził się w 1974 roku w Warszawie. W 1999 roku ukończył malarstwo w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w pracowni profesora Zbigniewa Gostomskiego. Od 2001 roku jest asystentem profesora Jacka Dyrzyńskiego w Pracowni Wiedzy o Działaniach i Strukturach Wizualnych na Wydziale Malarstwa ASP w Warszawie. Współpracuje z galerią Lokal_30. Był stypendystą ministra kultury w roku 2005. W tym samym roku otrzymał wyróżnienie w konkursie Bielska Jesień.
Od 2002 roku Mioduszewski realizuje projekt zatytułowany „Fabryka Mebli”, łączący malarstwo, instalację, fotografię, działania w przestrzeni publicznej i performance. Od tegoż roku artysta wszystkie swoje realizacje sygnuje „Fabryka Mebli”, posługuje się przy tym znakiem formowym odbitym w krzywym zwierciadle.
Tworzy on historię nieistniejącej firmy. „Fabryka Mebli” produkuje malarskie, instalacyjne i fotograficzne przedstawienia mebli do złudzenia przypominające prawdziwe sprzęty. Mioduszewski chętnie zestawia swoje obrazy-meble ze sprzętami zastanymi w różnych pomieszczeniach, nie tylko galeryjnych. Ważna jest dla niego kontekstualizacja.
Mieszka i pracuje w Warszawie.

Autor biogramu: AAiA MSN.