Bożena Kowalska, 2020/2023 (1-5/5)

Wywiad metodą oral history z Bożeną Kowalską przeprowadziły Agata Ostrowska i Magdalena Drągowska w ramach projektu Historie Mówione Nowoczesności w lutym 2020 oraz w październiku 2022 roku w Milanówku. Zapis audio.


Wywiad przeprowadzono: 29.02.2020 oraz 28.10.2022.
V części: (29.02.2020) I. 17 min 33 s, II. 25 min 36 s, III. 28 min 47 s, (28.10.2023) IV. 43 min 24 s, V. 1 h 02 min 16 s.
Łączny czas nagrania: 1 h 11 min 56 s (Agata Ostrowska), 1 h 46 min 16 s (Magdalena Drągowska), całość materiału: 2 h 58 min 12 s.

Bożena Kowalska – była historyczką sztuki, kuratorką oraz autorką.
Urodziła się w 1930 roku w Warszawie. Karierę zawodową rozpoczęła w Centralnym Biurze Wystaw Artystycznych „Zachęta”, w którym pracowała jako dyrektorka działu oświaty. Niemal początku jej zainteresowania badawcze wiązały się z abstrakcją geometryczną. W 1984 roku była kuratorką wystawy „Język Geometrii” w Zachęcie. Ten termin – przez nią ukuty – przyjął się w dyskursie historii sztuki i na stałe wszedł do obiegu.
Od początku lat 80. Kowalska regularnie organizowała plenery malarskie dla artystów posługujących się Językiem Geometrii. W latach 1973–2000 pełniła również funkcję dyrektorki „Galerii 72” w Chełmie. Kontynuowała pracę nad kolekcją i programem galerii rozpoczętą przez Kajetana Sosnowskiego, malarza i założyciela tego miejsca. Napisała monografie wielu artystów, m.in. Romana Opałki, Kajetana Sosnowskiego, Henryka Stażewskiego, Mariana Bogusza.
Mieszkała i pracowała w Milanówku pod Warszawą.

Zmarła 22 czerwca 2023 roku.


Autorka biogramu: Agata Ostrowska.