Roman Woźniak, 2019 (1-8/8)

Wywiad metodą oral history z Romanem Woźniakiem przeprowadziła Miriam Sadowska w ramach projektu Historie Mówione Nowoczesności w lutym i kwietniu 2019 roku w Warszawie. Zapis audio.

Wywiad przeprowadzono: 19.02.2019 i 10.04.2019.
VI części: I. 26 min 40 s, II. 29 min 38 s, III. 27 min 59 s, IV. 30 min 34 s, V. 20 min 57 s, VI. 33 min 20 s.
Łączny czas nagrania: 2 h 49 min 08 s.

Roman Woźniak – rzeźbiarz, performer, autor instalacji, scenograf, reżyser teatralny, dydaktyk i animator kultury.
Urodził się w 1952 roku w Płocku, tam ukończył Liceum im. St. Małachowskiego. Studiował na Wydziale Rzeźby ASP w pracowni profesora Jerzego Jarnuszkiewicza w latach 1974–1979. W 1980 roku rozpoczął trwającą do dziś pracę dydaktyczną jako asystent w pracowni profesora Jarnuszkiewicza na Wydziale Rzeźby. Później był asystentem w pracowni profesora Grzegorza Kowalskiego na tym samym wydziale. Prowadził Pracownię Kompozycji Przestrzennych w Katedrze Scenografii, a następnie Pracownię Rzeźby w Architekturze na Wydziale Rzeźby oraz Pracownię Działań Przestrzennych.
Jego działalność twórcza rozpoczęła się na początku lat 80. Od stycznia 1980 do lipca 1981 roku artysta prowadził Galerię Repassage. Tam wspólnie z Nicole Grospierre, Dorotą Gierzyńską i Danielem Wnukiem tworzył happeningi – interesującą alternatywę panującej rzeczywistości. Integralną częścią tych happeningów było otwieranie okien galerii wychodzących na Krakowskie Przedmieście, co zachęcało przechodniów, by zajrzeli do środka i uczestniczyli w działaniach artystycznych. W 1980 roku na 1. Biennale Sztuki w Poznaniu Woźniak przedstawił „Stan z Pannami Głupimi i Mądrymi”.
Stan wojenny przerwał tę działalność . Woźniak brał udział w słynnych warszawskich wystawach „Znak Krzyża” w parafii Miłosierdzia Bożego na ulicy Żytniej oraz „Apokalipsa – Światło w ciemności” w kościele św. Krzyża, tworzył tam prace site-specific. Dzięki tej działalności artysta zbliżył się do teatru. Stworzył z spektakl „Pasja” przy kościele Najświętszej Marii Panny w Warszawie; w spektakl włączyła się Akademia Ruchu. We współpracy z Marcinem Jarnuszkiewiczem wyreżyserował kilkanaście spektakli narracji wizualnej. Zainteresowanie tą dziedziną sztuki spowodowało założenie w 1992 roku własnego teatru. Ze względu na współpracę ze studentami warszawskiej ASP, gdzie Woźniak prowadził pracownię scenografii, a obecnie prowadzi pracownię rzeźby, teatr został nazwany Academia. Spektakle Woźniaka skupiają się na ruchu scenicznym, tańcu, elementach plastycznych i grze świateł. W 1999 roku teatr przeniósł się na warszawską Pragę. A w roku 2002 po raz pierwszy odbył się na Pradze festiwal Sąsiedzi dla Sąsiadów. Organizowane w ramach festiwalu działania artystyczne przyczyniają się do większej integracji dzielnicy Praga z resztą miasta.
Artysta obecnie mieszka i pracuje w Warszawie.

Autorka biogramu: Miriam Sadowska.