Jarosław Modzelewski, 2019 (1-6/6)

Wywiad metodą oral history z Jarosławem Modzelewskim przeprowadziła Jacqueline Irene Horodyńska w ramach projektu Historie Mówione Nowoczesności w kwietniu 2019 roku w Warszawie. Zapis audio.

Wywiad przeprowadzono: 09.04.2019 i 16.04.2019.
VI części: I. 30 min 16 s, II. 28 min 53 s, III. 26 min 51 s, IV. 27 min 25 s, V. 26 min 17 s.
Łączny czas nagrania: 2 h 19 min 42 s.

Jarosław Modzelewski – malarz.
Urodził się 8 października 1955 roku. W latach 1970–1975 uczył się w Technikum Elektroniczno-Mechanicznym w Zespole Szkół Elektronicznych na ulicy Generała Zajączka. Uzyskał tam tytuł technika elektronika o specjalności elektroniczne maszyny matematyczne. Do egzaminów na Akademię Sztuk Pięknych przygotowywał się w pracowni Janusza Petrykowskiego i Lidii Serafin. W 1975 roku rozpoczął studia na Wydziale Malarstwa warszawskiej ASP. Pod wpływem wskazówek Petrykowskiego wybrał pracownię Stefana Gierowskiego i tam pozostał do końca studiów. Dyplomu „Wobec Człowieka” broni 29 maja 1980 roku. (Pracę teoretyczną „Wobec Obrazu” napisał u Wojciecha Włodarczyka). Nie otrzymał jednak wyróżnienia od władz uczelni. W odpowiedzi na ten fakt symboliczne wyróżnienie przyznali mu koledzy z koła naukowego: Paweł Kowalewski i Ryszard Woźniak.
W okresie od lipca 1980 do maja 1981 roku Modzelewski odbywał służbę wojskową w Łodzi wraz z Markiem Sobczykiem. Jego wystawę dyplomową w Galerii Promocyjna przerwał wybuch stanu wojennego, została ona zamknięta po czterech dniach.
W 1981 roku wziął ślub z Elżbietą Paszyńską. Mają dwoje dzieci: Jana (ur. 1984) i Zofię (ur. 1992).
W 1982 roku artysta rozpoczął pracę pedagogiczną w pracowni Stefana Gierowskiego. Wraz z kolegami, m.in. Markiem Sobczykiem, Ryszardem Grzybem, Włodzimierzem Pawlakiem, współtworzy „Gruppę”. W 1983 roku otrzymuje stypendium i wyjeżdża na trzy miesiące do Niemiec. Tam styka się z nową sztuką niemiecką, pracami m.in. Georga Baselitza, Rainera Fettinga, Salomé. Według jego słów „był to szok”.
W 1991 roku Modzelewski wraz z Markiem Sobczykiem otwiera Szkołę Sztuki, co wzbudza kontrowersje w środowisku Akademii. Do 2019 roku prowadził III Pracownię Malarstwa na Wydziale Malarstwa ASP w Warszawie.
Mieszka i tworzy w Nieporęcie.

Autorka biogramu: Jacqueline Irene Horodyńska.