Tomasz Sikorski, 2019 (1-6/6)

Wywiad metodą oral history z Tomaszem Sikorskim przeprowadziła Zuzanna Wilska w ramach projektu Historie Mówione Nowoczesności w marcu 2019 roku w Warszawie. Zapis audio.

Wywiad przeprowadzono: 02.03.2019, 29.03.2019.
VI części: I. 27 min 40 s, II. 42 min 38 s, III. 29 min 33 s, IV. 31 min 14 s, V. 24 min 52 s, VI. 26 min 22 s.
Łączny czas nagrania: 3 h 02 min 19 s.

Tomasz Sikorski – artysta wizualny zajmujący się między innymi fotografią, filmem, malarstwem, performansem, instalacjami w przestrzeni. Od lat 70. aktywnie uczestniczył w tworzeniu sceny artystycznej również jako kurator, galerzysta i autor tekstów.
Urodził się w 1953 roku w Warszawie i tam ukończył Akademię Sztuk Pięknych. Już w czasach studenckich prowadził galerię Mospan, wraz z Tomaszem Konartem tworzył galerię P.O. Box 17, a w latach 1979–1987 kierował Pracownią Dziekanka (najpierw z Jerzym Onuchem, później z Joanną Kiliszek). Jego zainteresowania dotyczące polskiego i światowego graffiti zostały podsumowane w publikacji Graffiti w Polsce 1940–2010. Brał udział w ponad 120 wystawach w kraju oraz zagranicą, jego prace współtworzą wiele kolekcji ważnych instytucji sztuki.

Autorka biogramu: Zuzanna Wilska.