Wojciech Jarząbek, 2022 (1-13/13)

Wywiad metodą oral history z Wojciechem Jarząbkiem przeprowadziła Zofia Banaś w ramach projektu Historie Mówione Nowoczesności w maju 2022 roku we Wrocławiu. Zapis audio.


Wywiad przeprowadzono: 04.05.2022,
XIII części: I. 45 min 16 s, II. 47 min 25 s, III. 46 min 30 s, IV. 53 min 34 s, V. 30 min 00 s, VI. 31 min 29 s, VII. 40 min 17 s, VIII. 45 min 01 s, IX. 35 min 25 s, X. 37 min 43 s, XI. 37 min 19 s, XII. 36 min 40 s, XIII. 44 min 26 s.
Łączny czas nagrania: 8 h 51 min 05 s.


Spotkaliśmy się 4 maja 2022 roku w dawnej pracowni architektonicznej Wojciecha Jarząbka – dziś służącej przede wszystkim za archiwum działalności architekta. Był to słoneczny dzień, w tle rozmowy można usłyszeć dźwięki dojrzałej wiosny. Słyszalne są także odgłosy życia rodzinnego dobiegające spoza pracowni. Rozmowę rozpoczęliśmy przed południem, skończyliśmy późnym wieczorem.


Wojciech Jarząbek – z wykształcenia architekt, z pasji plastyk. Urodził się 3 czerwca 1950 roku w Turoszowie. W 1973 roku ukończył architekturę na Politechnice Wrocławskiej. Pracował w Inwestprojekcie oraz jako asystent w Katedrze Architektury Mieszkaniowej PWr. Należał do grupy tzw. Kuwejtczyków, czyli polskich architektów działających prężnie w latach 80. XX w. w Kuwejcie. Jest współzałożycielem studia architektonicznego AR+5 i autorskiej pracowni A+R. Poza epizodami bliskowschodnimi całe życie zawodowe jest związany z Wrocławiem.
Jest autorem lub współautorem m.in. takich wrocławskich realizacji jak Solpol I i II, kościół Najświętszej Marii Królowej Pokoju, kamienica przy Wybrzeżu Wyspiańskiego 36, herbarium Muzeum Przyrodniczego UWr, Millennium Towers, Wrozamet oraz kuwejckiego Al-Othman Center Complex. W swojej praktyce architektonicznej jako jeden z pierwszych twórców w Polsce odwoływał się do idei postmodernistycznych. W latach 90. XX w. był także jednym z pionierów projektowania komputerowego. Wiele zrealizowanych przez niego projektów, ze względu na swoją charakterystyczną formę, stanowi architektoniczne pomniki okresu polskiej transformacji. Jest twórcą kontrowersyjnym, którego realizacje wzbudzają skrajne emocje, angażując osoby niezwiązane ze środowiskiem architektonicznych – co wyraźnie pokazuje spór dotyczący rozpoczętej w 2022 roku rozbiórki Solpolu.


Autorka biogramu: Zofia Banaś.