Izabella Gustowska, 2020/2021 (1-2/2)

Wywiad metodą oral history z Izabellą Gustowską przeprowadziła Paulina Brol w ramach projektu Historie Mówione Nowoczesności w styczniu i marcu 2021 roku w Poznaniu/Warszawie. Zapis video, aplikacja zoom.

Wywiad przeprowadzono: 21.01.2021 i 24.03.2021.
II części: I. 1 h 22 min 29 s, II. 1 h 08 min 57 s.
Łączny czas nagrania: 2 h 31 min 26 s.

Izabella Gustowska – artystka i pedagog. Tworzy w obszarach malarstwa, grafiki, fotografii, instalacji, performansu, wideo-performansu i filmu. Urodziła się w 1948 roku w Poznaniu. Uczęszczała do Liceum Plastycznego w rodzinnym mieście, a po jego ukończeniu w 1967 roku zdała na Wydział Architektury, a następnie na Wydział Grafiki w PWSSP w Poznaniu. W 1972 roku ukończyła studia w pracowni Tadeusza Jackowskiego, za dyplom otrzymała główną nagrodę. W dyplomowym cyklu prac „Przemijanie – powtarzanie" wykorzystała wideo, medium kluczowe dla jej dalszej twórczości. Po studiach rozpoczęła pracę pedagogiczną w macierzystej uczelni, od 1991 z tytułem profesora. Do niedawna wykładała na poznańskim Uniwersytecie Artystycznym, na Wydziale Komunikacji Multimedialnej, w Katedrze Intermediów prowadziła Pracownię Działań Filmowych i Performatywnych.
Pierwsze efemeryczne działania realizowała jeszcze jako studentka, w ramach grupy Od Nowa w latach 1970–80. W latach 1975–92 prowadziła poznańską Galerię ON, początkowo wraz z Krystyną Piotrowską, później już w pełni samodzielnie. Po studiach w jej twórczości dominowały prace graficzne wykonywane techniką offsetu, przy użyciu płócien światłoczułych. Szczególnie ważne były w tym okresie cykle „Względne cechy podobieństwa” powstające od 1979 roku i „Sny” od roku 1990. Od lat dwutysięcznych Izabella Gustowska coraz częściej zagłębiała się w sztukę wideo i szeroko pojęty film. W latach 2008–15 nakręciła kilka filmów opartych na interpretacji sztuki i postaci kobiety w twórczość Edwarda Hoppera. Zarówno w pracach plastycznych, jak i filmach Izabella Gustowska analizuje wątki feministyczne, bliźniaczość, kobiecą wspólnotę i siostrzaństwo. Dziś określa siebie, jako artystkę feministyczną.
Izabella Gustowska na przestrzeni lat brała udział w wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych, zarówno w kraju, jak i za granicą. Swoje prace pokazywała dwukrotnie na Biennale w São Paulo, a także na wystawach w Wiedniu, Waszyngtonie, Dreźnie, Amsterdamie, Barcelonie i Nowym Jorku. Artystka jest laureatką licznych nagród i wyróżnień, w tym podróży artystycznej do Nowego Jorku ufundowanej w 2013 roku przez Fundację Kościuszkowską. Jej prace znajdują się w wielu muzealnych i prywatnych kolekcjach na całym świecie. Artystka mieszka i tworzy w Poznaniu.


Autorka biogramu: Paulina Brol.