Anna Konik, 2022 (1-5/5)

Wywiad metodą oral history z Anną Konik przeprowadziła Zuzanna Wielgo w ramach projektu Historie Mówione Nowoczesności w kwietniu i maju 2022 roku w Warszawie. Zapis audio.

Wywiad przeprowadzono: 04.04.2022 i 09.05.2022.
V części: I. 33 min 33 s, II. 31 min 48 s, III. 35 min 55 s, IV. 30 min 52 s, V. 33 min 34 s.
Łączny czas nagrania: 2 h 45 min 42 s.

Wywiad z Anną Konik, po jej entuzjastycznej reakcji na projekt HMN, przeprowadziłam w jej mieszkaniu-pracowni w Warszawie przy ulicy Klasyków. Po wstępnej rozmowie przy herbacie i ciastkach zaczęłyśmy wywiad. Pierwszego dnia nagrałyśmy dwie części. Na kolejne spotkanie trudniej było się nam umówić, ze względu na zapełniony grafik artystki. Udało nam się jednak spotkać i dokończyć wywiad na kilka dni przed premierą jej filmu na festiwalu Docs Against Gravity w Warszawie. W miłej atmosferze nagrałyśmy trzecią, ostatnią część wywiadu dopełniając i zamykając naszą rozmowę.

Anna Konik zajmuje się przede wszystkim fotografią oraz filmem artystycznym. Urodziła się w 1974 roku w Lublińcu, obok rodzinnej miejscowości Dobrodzień na Górnym Śląsku. Studiowała na Wydziale Rzeźby warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych w pracowni Grzegorza Kowalskiego. Pracowała jako asystentka Zofii Glazer w Katedrze, współpracowała również z teatrem Opera Buffo. Podczas swojej edukacji uczestniczyła w wielu zagranicznych podróżach i stypendiach, między innymi w Berlinie.
Jest artystką czułą na losy człowieka. W swoich projektach rozmawia z różnymi osobami, pozwala się im otworzyć na własne doświadczenia i podzielić swoimi historiami. Koncentruje się na emocjach i problemach społecznych dzisiejszego świata. Istotna jest też dla niej estetyka obrazu.

Projekty wideo:
1999–2000 Disco Relaxation
2000 Toys
2001–2015 In the Middle of the Way
2003–2005 Transparency / Przezroczystość
2007 Our Lady’s Forever
2007–2011 Play back (of Irene)
2009–2011 Willa zauroczonych / The Villa of the Entranced
2011–2015 In the Same City, under the Same Sky… / W tym samym mieście, pod tym samym niebem…
2018 Obłoki płyną nad nami/ under a Placid Sky
2022 Silence Heard Loud / Najgłośniej słychać milczenie

Projekty instalacji wizualnych:
1997 Nude Descending a Staircase
1997–2015 My Own Room
1998 My Hair
1999 Interiors-Intestines
1999–2000 Toys-Herbarium
2001–2015 In the Middle of The Way
2003 Window I
2005–2015 Models
2006–2007 Our Lady’s Hospital
2009 Window II
2010–2015 In the Same City, under the Same Sky
2015 My Own Room II
2015 Window III


Autorka biogramu: Zuzanna Wielgo.