„Czym jest dla mnie video?”, 1994 (1-2/2)

Tekst towarzyszący instalacji na wystawie zbiorowej „Videoprzestrzenie” w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie organizowanej przez Józefa Robakowskiego w 1994 roku.

"Instalacja w Sopocie ma mi ułatwić poznanie video. Zawsze lubiłem wychylać się ze słów, zaglądać przed i za nie. Teraz też, wychylając się z ekranu, chcę zajrzeć do bebechów tego urządzenia, poznać jego otoczenie i wszystko, co daje mu sens lub go odbiera"