„Ślady”, 1992 (1-1/1)

Przedmowa do katalogu "Ślady" wydanego przez CSW w Warszawie w 1992 roku.