\"To, co dzisiaj przedstawię Państwu...\" (1-1/1)

"To, co dzisiaj przedstawię Państwu, jest wynikiem nie tylko moich dociekań, moich poszukiwań prawdy. Będą to zarówno cytaty z książek, jak też pewnego rodzaju sprawozdanie z metody prób wspólnych manewrów ku prawdzie grupy osób. Jednym z tej grupy jestem ja. Nie podaję nazwisk osób mi bliskich duchowo, ponieważ nie jest to grupa artystyczna mająca ujawnić się z jakimś manifestem, mająca chęć stworzyć w sztuce jakiś nowy "izm".

[...]

My jesteśmy wyznawcami prawdy. Naszą wiarą jest wiara w istnienie prawdziwej sztuki.

[...]

Nieograniczona wielość rzeczywistości składa się na byt absolutny. Artysta jest szczególnym przypadkiem człowieka, który widzi większą od innych ludzi ilość rzeczywistości"