„Grupa Zamek. Po latach czterdziestu. Ślady pamięci”, 1996 (1-2/2)

"Pamiętam? Czasy stalinowskie. Dyskusje w gronie kolegów i studiowanie przemycanych z wolnego świata pism artystycznych. Ta podniecająca, ale i niebezpieczna konspiracja. Poszukiwanie polskiej przedwojennej awangardy i poznawanie jej dokonań daje nam świadomość, że nie jesteśmy daleko od światowej sztuki i nietrudno będzie zlikwidować ten dystans. Rok 1956 dawał tę nadzieję. Nie mając wątpliwości co do słuszności naszych idei ruszyliśmy do przodu"