„Dlaczego? Wiara, sztuka, nauka”, 2001 (1-3/3)

Rozprawa oparta na kanwie tekstów: „Dźwiękom przywrócić znaczenie - pierwszy wstęp do Reformacji; Dwie sztuki Sztuki - drugi wstęp do Reformacji” i "Dzieło sztuki nie jest sztuką", rozbudowująca je o uwagi dotyczące słowa: "dlaczego?" i roli ciekawości w procesie rozwoju kultury.