„Ewolucja!!! Już idę\", 2001 (1-4/4)

Tekst towarzyszący dwuczęściowej wystawie "Grupa Zamek. Lublin 1956-1960. Doświadczenie struktur; Włodzimierz Borowski. Metamorfozy" zorganizowanej przez Muzeum Sztuki w Łodzi w 2002 roku.

Przygotowując ekspozycję Borowski tworzy - jak twierdzi ówczesny dyrektor muzeum Mirosław Borusiewicz - "aktualną wypowiedź źródłową" na temat wspólnych doświadczeń z nieżyjącymi już członkami grupy (Tytusem Dzieduszyckim, Jerzym Ludwińskim i Janem Ziemskim) oraz ich wpływu na jego późniejszą twórczość indywidualną.

"Po klęsce socrealizmu nowym sposobem na "wieczny socjalizm" był zakaz dzielenia sztuki na awangardową - nowoczeną i współczesną. Mamy juz wolność, a nadal jest tylko sztuka współczesna, bo jest strach przed sztuką nowatorską - posłuszną ewolucji.

[...]

Spotkają się prace Grupy Zamek [...] ukazując moment wychodzenia z aktualnych konwencji na strukturalny trakt wiodący do konceptualizmu [...] Znając kierunek ewolucji ciekawość pogna nas dalej, a strach nie będzie już tak dokuczliwy"