\"Grupa Zamek. Doświadczenie struktur\", ok. 2001 (1-2/2)

Tekst przygotowany na otwarcie i zamknięcie dwuczęściowej wystawy "Grupa Zamek. Lublin 1956-1960. Doświadczenie struktur; Włodzimierz Borowski. Metamorfozy" zorganizowanej przez Muzeum Sztuki w Łodzi w 2002 roku.

"Malarze sztalugowi z iluzjonistów zmieniali się w analityków materii. Obrazy stawały się preparatami (wycinkami rzeczywistości). Badaliśmy strukturę materii pod kątem jej przydatności jako nośnika naszych emocji skierowanych w stronę sztuki.

Pod tymi sformułowaniami mogę podpisać wszystkich członków grupy.

Dalej - niestety - muszę już ciągnąć tylko swój wątek"