„Sztuka jest” (Włodzimierz Borowski, Tomasz Osiński), 1975 (1-11/11)

Zbiór manifestów przygotowywanych wraz z Tomaszem Osińskim na kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki AICA, organizowany w warszawskiej Zachęcie w 1975 roku.

W swoim interwencyjnym wystąpieniu artyści piętnują wszelkie instytucjonalne nakazy i ograniczenia, zwłaszcza utrudniające podejmowanie twórczych inicjatyw restrykcje aparatu administracyjnego oraz będące ich efektem układy, w tym - koniunkturalizm i zawodowstwo samych artystów.

„Występujemy w imię bardziej właściwego lub jak kto woli pełniejszego rozumienia pojęcia SZTUKA. Nasze słowa kierujemy głównie do osób związanych z AICA, jako że są oni w wielkiej mierze odpowiedzialni za zaistniałą sytuację w sztuce, z którą nie możemy się pogodzić i której nie możemy oszczędzić krytyki”