„Dzieło sztuki nie jest sztuką”, 1999 (1-2/2)

"Dzieło sztuki jest kluczem do zamków - zabezpieczeń sztuki.

Ażeby klucze do nich pasowały, trzeba poznać mechanizmy tych urządzeń. Działania ich oparte są na kodzie współczesności.

[...]

Sforsowawszy zamki możemy nie doznać obecności sztuki. Nasze zmysły są niedoskonałe. Bez wsparcia czymś jeszcze nie zbliżymy się do niej. Poszukajmy więc tego, co pozwala nam wierzyć, że sztuka jest. Spróbujmy pospacerować po swoich mózgach - tylko delikatnie - żeby nie rozdeptać czegoś ważnego. Znajdziemy tam dodatkowe receptory: szósty, siódmy, n-ty zmysł, które pozwolą nam wyczuć n-te wymiary rzeczywistości"