„Metody Jurka”, 2001 (1-1/1)

Tekst poświęcony zmarłemu 16 grudnia 2000 roku Jerzemu Ludwińskiemu, jednemu z pierwszych i najaktywniejszych krytyków popularyzujących idee sztuki konceptualnej w Polsce. Borowski opisuje stosowane przez przyjaciela na przestrzeni wielu lat działalności sposoby radzenia sobie z ograniczeniem swobody podejmowania inicjatyw twórczych w okresie PRL.

"Potężny, potrójny system zabezpieczeń nie był idealny. Powstawały dziury, przecieki, podkopy - łatane wprawdzie, ale stopniowo coraz gorzej.

...a mury runą...

A kto najwięcej przyczynił się do tego?

Widzę tę uśmiechniętą tajemniczo, łagodnie azjatycką twarz (domieszka krwi tatarskiej) - Jurka Ludwińskiego"