„Prognozowanie sztuki”, 1982 (1-2/2)

Odpowiedź na tekst Andrzeja Matuszewskiego pt. "Świadomość sztuki", wygłoszona najprawdopodobniej podczas jednego z seminariów w poznańskiej PWSSP.

"W swoich wycieczkach w przyszłość będę obijać się trochę o takich może nawet przypadkowych autorów jak Levi-Strauss, McLuhan i Ditfurth"