„Jurek i Włodek w drodze”, 2001 (1-4/4)

Tekst poświęcony zmarłemu 16 grudnia 2000 roku Jerzemu Ludwińskiemu, jednemu z pierwszych i najaktywniejszych krytyków popularyzujących idee sztuki konceptualnej w Polsce. Borowski przywołuje fragmenty tekstów przyjaciela na temat swojej drogi artystycznej, podkreślając wagę roli Ludwińskiego jako nieodłącznego towarzysza owej wspólnej de facto podróży.

"Nigdy nie rozmawiałem z Jurkiem o tym, nad czym pracuję, nigdy o tym, co pisał o mojej drodze. Był zawsze obok mnie, tuż, a rozumiałem, że pisze nie dla mnie. Teraz, czytając jego teksty zamieszczone w katalogach do wystawy Ślady w Warszawie i w Lublinie, chce mi się z nimi polemizować, coś tam dopowiadać, z czymś się nie zgadzać"